เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีของคุณ อ่านรายละเอียดการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

เงื่อนไขกิจกรรม

– ผู้ที่ร่วมกิจกรรมนี้ต้องเป็นลูกค้า AIS 3BB FIBRE3 โดยสามารถร่วมกิจกรรมส่งรูปเข้าร่วมประกวดได้ทาง https://fiber.3bb.co.th/CNYPhoto2024 โดยอัปรูปภายใต้คอนเซ็ปต์ “Happy Chinese New Year 2024 โชคดีปีมังกร พร้อมตั้งชื่อภาพและบอกคำบรรยายเกี่ยวกับภาพสั้น ๆ
– กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
– ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกาและโพสต์ภาพพร้อมชื่อและคำบรรยายที่มีความคิดสร้างสรรค์ถูกใจคณะกรรมการมากที่สุดจะได้รับรางวัล ดังนี้รางวัลที่ 1 กล้อง Vlog Camera Sony ZV-1 II
กล้อง 28,990 จำนวน 1 รางวัล ,รางวัลที่ 2 คือ อั่งเปามหาเฮง 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ,รางวัลที่ 3 คืออั่งเปามหาเฮง 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และรางวัลชมเชยคือ อั่งเปามหาเฮง 1,000 บาท จำนวน 12 รางวัล รวมของรางวัลทั้งสิ้น 15 รางวัล มูลค่ารวม 48,990 บาท
– ผลงาน รูปภาพ หรือเรื่องราวที่นำมาร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นของตนเองเท่านั้น หากทางคณะกรรมการตรวจสอบว่าผู้ที่ได้รับรางวัลนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทุกกรณี
– ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ตัดสินรางวัลวันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 8.00 – 10.00 น. ณ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และประกาศรางวัล วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. ทาง 3BB FIBRE3 Facebook Official Pageและเว็บไซต์ 3BB FIBRE3
– ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกได้มากกว่า 1 ครั้ง แต่จะได้สิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น (กรณีเป็นผู้โชคดี)
– ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 กล้อง Vlog Camera Sony ZV-1 II จะต้องเดินทางมารับของรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น โดยทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายจัดส่งของรางวัลที่มีมูลค่าสูงทางไปรษณีย์
– ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 2, 3 และรางวัลชมเชย อั่งเปามหาเฮง ทางบริษัทฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ส่งหลักฐานการรับรางวัลเช้ามา ภายใน 30 วันนับจากส่งหลักฐานการรับของรางวัลเรียบร้อยแล้ว โดยจะเป็นยอดที่หักภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีของรางวัลเรียบร้อยแล้ว
– ของรางวัลจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ไทยภายใน 30 วันทำการหลังประกาศรางวัล โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งตามที่อยู่ที่ผู้ร่วมกิจกรรมลงทะเบียนไว้เท่านั้น และไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดส่งได้ภายหลังทุกกรณี
– ของรางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
– ยึดคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันสิ้นสุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก รายละเอียดหรือเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯได้ที่ https://it-ess.triplet.co.th/privacy-policy

เงื่อนไขกิจกรรม

– ผู้ที่ร่วมกิจกรรมนี้ต้องเป็นลูกค้า AIS 3BB FIBRE3 โดยสามารถร่วมกิจกรรมส่งรูปเข้าร่วมประกวดได้ทาง https://fiber.3bb.co.th/CNYPhoto2024 โดยอัปรูปภายใต้คอนเซ็ปต์ “Happy Chinese New Year 2024 โชคดีปีมังกร พร้อมตั้งชื่อภาพและบอกคำบรรยายเกี่ยวกับภาพสั้น ๆ
– กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
– ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกาและโพสต์ภาพพร้อมชื่อและคำบรรยายที่มีความคิดสร้างสรรค์ถูกใจคณะกรรมการมากที่สุดจะได้รับรางวัล ดังนี้รางวัลที่ 1 กล้อง Vlog Camera Sony ZV-1 II
กล้อง 28,990 จำนวน 1 รางวัล ,รางวัลที่ 2 คือ อั่งเปามหาเฮง 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ,รางวัลที่ 3 คืออั่งเปามหาเฮง 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และรางวัลชมเชยคือ อั่งเปามหาเฮง 1,000 บาท จำนวน 12 รางวัล รวมของรางวัลทั้งสิ้น 15 รางวัล มูลค่ารวม 48,990 บาท
– ผลงาน รูปภาพ หรือเรื่องราวที่นำมาร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นของตนเองเท่านั้น หากทางคณะกรรมการตรวจสอบว่าผู้ที่ได้รับรางวัลนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทุกกรณี
– ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ตัดสินรางวัลวันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 8.00 – 10.00 น. ณ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และประกาศรางวัล วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. ทาง 3BB FIBRE3 Facebook Official Pageและเว็บไซต์ 3BB FIBRE3
– ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกได้มากกว่า 1 ครั้ง แต่จะได้สิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น (กรณีเป็นผู้โชคดี)
– ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 กล้อง Vlog Camera Sony ZV-1 II จะต้องเดินทางมารับของรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น โดยทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายจัดส่งของรางวัลที่มีมูลค่าสูงทางไปรษณีย์
– ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 2, 3 และรางวัลชมเชย อั่งเปามหาเฮง ทางบริษัทฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ส่งหลักฐานการรับรางวัลเช้ามา ภายใน 30 วันนับจากส่งหลักฐานการรับของรางวัลเรียบร้อยแล้ว โดยจะเป็นยอดที่หักภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีของรางวัลเรียบร้อยแล้ว
– ของรางวัลจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ไทยภายใน 30 วันทำการหลังประกาศรางวัล โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งตามที่อยู่ที่ผู้ร่วมกิจกรรมลงทะเบียนไว้เท่านั้น และไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดส่งได้ภายหลังทุกกรณี
– ของรางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
– ยึดคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันสิ้นสุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก รายละเอียดหรือเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯได้ที่ https://it-ess.triplet.co.th/privacy-policy