เงื่อนไขกิจกรรม

– ผู้ที่ร่วมกิจกรรมนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้า 3BB โดยสามารถร่วมสนุกทายของรางวัลลับ (Mystery Gift) จาก Mercular ได้แค่ 3 ครั้ง / ท่าน เท่านั้น โดยจะต้องทายประเภท , ชื่อแบรนด์ และ รุ่นให้ถูกต้อง ผู้ที่ทายได้ถูกต้องเป็นคนแรกจะได้รับรางวัล Mystery Gift และ Gift Voucher 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล จาก Mercular ในกรณีที่ไม่มีผู้ทายถูกจะให้สิทธิ์ของรางวัลกับผู้ที่ทายได้ใกล้เคียงที่สุดเป็นคนแรก
– สงวนสิทธิ์การทายได้ 3 ครั้งต่อแคมเปญเท่านั้น คำตอบครั้งที่ 4 ขึ้นไปจะไม่นับรวมในการเข้าร่วมกิจกรรม
– ระยะเวลากิจกรรม วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2566 ตัดสินรางวัลวันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 8.00 – 9.00 น. ณ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และประกาศรางวัล วันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 17.00 น. ทาง Mercular LINE OA
– ผู้ที่ได้รางวัลจะต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีของรางวัล 5% ของมูลค่าของรางวัล
– ผู้โชคดีต้องติดต่อ Mercular ผ่านทาง Mercular LINE OA เพื่อยืนยันตัวตน โดยส่ง ชื่อ นามสกุล , ที่อยู่ , เบอร์ติดต่อ และสำเนาบัตรประชาชน ภายใน 7 วันหลังจากประกาศรางวัล และต้องยื่นเอกสา่รการรับของรางวัลและชำระค่าภาษีให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ
– ของรางวัลลับจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันหลังจากส่งเอกสารการรับของรางวัลครบถ้วนแล้ว
– รหัสส่วนลดและรายละเอียดการใช้ Gift Voucher 2,000 บาทจะจัดส่งให้ทางอีเมลล์ของผู้โชคดีภายใน 3 วันหลังจากส่งเอกสารการรับของรางวัลครบถ้วนแล้ว
– รายละเอียดและเงื่อนไขการใช้ Gift Voucher 2,000 บาท : สิทธิพิเศษลูกค้า 3BB รับส่วนลด 2,000.- เมื่อช้อปสินค้าบนเว็บไซต์เมอร์คูล่า ครบ 2,001.- ขึ้นไป , คูปองจำนวนสามารถใช้งาน 1 สิทธิ์ / 1 ครั้ง / แคมเปญ เท่านั้น ,คูปองจำนวนสามารถใช้งาน 1 สิทธิ์ / 1 ครั้ง / แคมเปญ เท่านั้น ,คูปองสามารถใช้กับสินค้าลดราคา และสินค้า Flashsale ได้ , คูปองนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดทุกกรณี ,ระยะเวลาการใช้งานคูปอง 4 มค. – 15 กพ. 67
– ของรางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
– ยึดคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันสิ้นสุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก รายละเอียดหรือเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯได้ที่ https://it-ess.triplet.co.th/privacy-policy

เงื่อนไขกิจกรรม

– ผู้ที่ร่วมกิจกรรมนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้า 3BB โดยสามารถร่วมสนุกทายของรางวัลลับ (Mystery Gift) จาก Mercular ได้แค่ 3 ครั้ง / ท่าน เท่านั้น โดยจะต้องทายประเภท , ชื่อแบรนด์ และ รุ่นให้ถูกต้อง ผู้ที่ทายได้ถูกต้องเป็นคนแรกจะได้รับรางวัล Mystery Gift และ Gift Voucher 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล จาก Mercular ในกรณีที่ไม่มีผู้ทายถูกจะให้สิทธิ์ของรางวัลกับผู้ที่ทายได้ใกล้เคียงที่สุดเป็นคนแรก
– สงวนสิทธิ์การทายได้ 3 ครั้งต่อแคมเปญเท่านั้น คำตอบครั้งที่ 4 ขึ้นไปจะไม่นับรวมในการเข้าร่วมกิจกรรม
– ระยะเวลากิจกรรม วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2566 ตัดสินรางวัลวันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 8.00 – 9.00 น. ณ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และประกาศรางวัล วันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 17.00 น. ทาง Mercular LINE OA
– ผู้ที่ได้รางวัลจะต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีของรางวัล 5% ของมูลค่าของรางวัล
– ผู้โชคดีต้องติดต่อ Mercular ผ่านทาง Mercular LINE OA เพื่อยืนยันตัวตน โดยส่ง ชื่อ นามสกุล , ที่อยู่ , เบอร์ติดต่อ และสำเนาบัตรประชาชน ภายใน 7 วันหลังจากประกาศรางวัล และต้องยื่นเอกสา่รการรับของรางวัลและชำระค่าภาษีให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ
– ของรางวัลลับจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันหลังจากส่งเอกสารการรับของรางวัลครบถ้วนแล้ว
– รหัสส่วนลดและรายละเอียดการใช้ Gift Voucher 2,000 บาทจะจัดส่งให้ทางอีเมลล์ของผู้โชคดีภายใน 3 วันหลังจากส่งเอกสารการรับของรางวัลครบถ้วนแล้ว
– รายละเอียดและเงื่อนไขการใช้ Gift Voucher 2,000 บาท : สิทธิพิเศษลูกค้า 3BB รับส่วนลด 2,000.- เมื่อช้อปสินค้าบนเว็บไซต์เมอร์คูล่า ครบ 2,001.- ขึ้นไป , คูปองจำนวนสามารถใช้งาน 1 สิทธิ์ / 1 ครั้ง / แคมเปญ เท่านั้น ,คูปองจำนวนสามารถใช้งาน 1 สิทธิ์ / 1 ครั้ง / แคมเปญ เท่านั้น ,คูปองสามารถใช้กับสินค้าลดราคา และสินค้า Flashsale ได้ , คูปองนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดทุกกรณี ,ระยะเวลาการใช้งานคูปอง 4 มค. – 15 กพ. 67
– ของรางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
– ยึดคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันสิ้นสุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก รายละเอียดหรือเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯได้ที่ https://it-ess.triplet.co.th/privacy-policy