เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีของคุณ อ่านรายละเอียดการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

เงื่อนไขกิจกรรม
– ผู้ร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้า 3BB สามารถร่วมสนุกได้ทาง https://fiber.3bb.co.th/hellowinter โดยจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกติกา
– ผู้ร่วมกิจกรรมที่ตอบคำถามถูกใจคณะกรรมการมากที่สุดจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลที่พักแต่ละจุด Check In ตามที่ตนเองเลือกดังนี้ เขาค้อ : โรงแรม At Tree Resort Khaokho 3 วัน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 8,000 บาท (2 รางวัล), เชียงราย : โรงแรม Phu Chaisai Mountain Resort 3 วัน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 6,000 บาท (2 รางวัล), เชียงคาน : โรงแรม RiverTree Resort Chiangkhan 3 วัน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 9,400 บาท (2 รางวัล), เขาใหญ่ : โรงแรม Botanica Khao Yai 3 วัน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 8,000 บาท (2 รางวัล) และเชียงใหม่ : โรงแรม Veranda High Resort Chiang Mai 3 วัน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 13,000 บาท (2 รางวัล) รวม 10 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัล 88,800 บาท
– ระยะเวลากิจกรรม 1 – 30 พฤศจิกายน 2566 ตัดสินรางวัลวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 8.00 – 10.00 น. ณ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และประกาศรางวัลวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น. ทาง 3BB Facebook Official Page และเว็บไซต์ 3BB www.3bb.co.th
– ผู้ที่ได้รางวัลจะต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีของรางวัล 5% ของมูลค่าของรางวัล
– เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ประกาศรางวัล และผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระเงินค่าภาษีของรางวัลและส่งหลักฐานการรับของรางวัลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับรางวัล ถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณีและไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ชดเชยอื่น ๆ ได้
– สงวนสิทธิ์การรับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล/ชื่อ-นามสกุล เบอร์มือถือ หรือ LINE ID ที่ลงทะเบียนร่วมสนุกเท่านั้น โดยของรางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
– ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำหลักฐานในการรับรางวัลเป็น Voucher เพื่อไปแสดงสิทธิ์ในการจองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรง และสามารถจองเพื่อเข้าพักได้เฉพาะช่วงเวลา 7 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 (หรือตามเงื่อนไข Voucher) โปรดตรวจสอบช่วงวันเข้าพักที่ยกเว้นการใช้สิทธิ์ (Blackout Dates) กับทางโรงแรมก่อนการสำรองห้องพัก โดยเงื่อนไขการเข้าพักให้เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักในช่วงเวลาที่กำหนดได้ถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
– ในกรณีที่ผู้โชคดีต้องการอัปเกรดห้องพักหรือบริการอื่น ๆ ของทางโรงแรมที่นอกเหนือจากที่ระบุใน Voucher ค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวผู้โชคดีต้องรับผิดชอบเองทุกกรณี
– ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯได้ที่ https://it-ess.triplet.co.th/privacy-policy
– ยึดคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันสิ้นสุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก รายละเอียดหรือเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขกิจกรรม
– ผู้ร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้า 3BB สามารถร่วมสนุกได้ทาง https://fiber.3bb.co.th/hellowinter โดยจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกติกา
– ผู้ร่วมกิจกรรมที่ตอบคำถามถูกใจคณะกรรมการมากที่สุดจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลที่พักแต่ละจุด Check In ตามที่ตนเองเลือกดังนี้ เขาค้อ : โรงแรม At Tree Resort Khaokho 3 วัน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 8,000 บาท (2 รางวัล), เชียงราย : โรงแรม Phu Chaisai Mountain Resort 3 วัน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 6,000 บาท (2 รางวัล), เชียงคาน : โรงแรม RiverTree Resort Chiangkhan 3 วัน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 9,400 บาท (2 รางวัล), เขาใหญ่ : โรงแรม Botanica Khao Yai 3 วัน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 8,000 บาท (2 รางวัล) และเชียงใหม่ : โรงแรม Veranda High Resort Chiang Mai 3 วัน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 13,000 บาท (2 รางวัล) รวม 10 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัล 88,800 บาท
– ระยะเวลากิจกรรม 1 – 30 พฤศจิกายน 2566 ตัดสินรางวัลวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 8.00 – 10.00 น. ณ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และประกาศรางวัลวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น. ทาง 3BB Facebook Official Page และเว็บไซต์ 3BB www.3bb.co.th
– ผู้ที่ได้รางวัลจะต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีของรางวัล 5% ของมูลค่าของรางวัล
– เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ประกาศรางวัล และผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระเงินค่าภาษีของรางวัลและส่งหลักฐานการรับของรางวัลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับรางวัล ถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณีและไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ชดเชยอื่น ๆ ได้
– สงวนสิทธิ์การรับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล/ชื่อ-นามสกุล เบอร์มือถือ หรือ LINE ID ที่ลงทะเบียนร่วมสนุกเท่านั้น โดยของรางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
– ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำหลักฐานในการรับรางวัลเป็น Voucher เพื่อไปแสดงสิทธิ์ในการจองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรง และสามารถจองเพื่อเข้าพักได้เฉพาะช่วงเวลา 7 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 (หรือตามเงื่อนไข Voucher) โปรดตรวจสอบช่วงวันเข้าพักที่ยกเว้นการใช้สิทธิ์ (Blackout Dates) กับทางโรงแรมก่อนการสำรองห้องพัก โดยเงื่อนไขการเข้าพักให้เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักในช่วงเวลาที่กำหนดได้ถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
– ในกรณีที่ผู้โชคดีต้องการอัปเกรดห้องพักหรือบริการอื่น ๆ ของทางโรงแรมที่นอกเหนือจากที่ระบุใน Voucher ค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวผู้โชคดีต้องรับผิดชอบเองทุกกรณี
– ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯได้ที่ https://it-ess.triplet.co.th/privacy-policy
– ยึดคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันสิ้นสุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก รายละเอียดหรือเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า