ช่องรายการ AIS PLAY BOX

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2567
ตั้งแต่ 15 มี.ค. 67 เป็นต้นไป แพ็กเกจ PLAY L และ PLAY XL จะเพิ่มแอปความบันเทิง iQIYI มาทดแทน 3Plus ที่รับชมได้ถึง 14 มี.ค. 67