ช่องทางชำระค่าบริการ 3BB

ท่านสามารถนำ Barcode หรือ QR Code ที่ 3BB Member แอปพลิเคชัน
ไปชำระค่าบริการในช่องทางต่างๆ ได้

ชำระผ่านช่องทางของ 3BB

ชำระผ่าน

3BB Member

ชำระผ่าน

ชำระผ่านเว็บไซต์

ชำระผ่าน

ชำระผ่านสามบีบีช็อป

ชำระผ่านช่องทางโมบาย/อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง และ แอปพลิเคชัน

BBL

ธนาคารกรุงเทพ

(ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

ktb

ธนาคารกรุงไทย

(ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

krungsri

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

(ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

kbank

ธนาคารกสิกรไทย

(ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

(ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

TTB

ธนาคารทหารไทยธนชาต

(ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

baac

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

(ค่าธรรมเนียม 15 บาทต่อรายการ)

11DEA2FE-BD85-4D13-B98D-BEBC76015719

ShopeePay

(ค่าธรรมเนียม 15 บาท)

GSB

ธนาคารออมสิน

(ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ)

ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ

เว็บไซต์ : ibanking.bangkokbank.com

แอปพลิเคชัน : Bualuang mBanking

บริษัท ฯ ผู้ให้บริการ : บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1) : (Account No.)

หมายเลขอ้างอิง (เลขที่อ้างอิง 2) : 3000000000000

ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย

เว็บไซต์ : www.ktbnetbank.com

แอปพลิเคชัน : KTB netbank

บริษัท ฯ ผู้ให้บริการ : 3BB ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (24137)

หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1) : (Account No.)

หมายเลขอ้างอิง (เลขที่อ้างอิง 2) : 3000000000000

ธนาคาร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เว็บไซต์ : www.krungsrionline.com

แอปพลิเคชัน : KMA – Krungsri Mobile App

บริษัท ฯ ผู้ให้บริการ : ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ (02332)

หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1) : (Account No.)

หมายเลขอ้างอิง (เลขที่อ้างอิง 2) : 3000000000000

ธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย

เว็บไซต์ : online.kasikornbankgroup.com

แอปพลิเคชัน : K PLUS

บริษัท ฯ ผู้ให้บริการ : 3BB ทริปเปิลที บรอดแบนด์

หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1) : (Account No.)

หมายเลขอ้างอิง (เลขที่อ้างอิง 2) : 3000000000000

ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์

เว็บไซต์ : www.scbeasy.com

แอปพลิเคชัน : SCB EASY

บริษัท ฯ ผู้ให้บริการ : บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1) : (Account No.)

หมายเลขอ้างอิง (เลขที่อ้างอิง 2) : 3000000000000

ธนาคาร : ธนาคารทหารไทยธนชาต

เว็บไซต์ : www.ttbbank.com

แอปพลิเคชัน : TTB Touch

บริษัท ฯ ผู้ให้บริการ : บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์

หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1) : (Account No.)

หมายเลขอ้างอิง (เลขที่อ้างอิง 2) : 3000000000000

ธนาคาร : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แอปพลิเคชัน : BAAC A-Mobile

บริษัท ฯ ผู้ให้บริการ : บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1) : (Account No.)

หมายเลขอ้างอิง (เลขที่อ้างอิง 2) : 3000000000000

ช่องทางโมบาย : Shopee Pay

แอปพลิเคชัน : Shopee Pay

บริษัท ฯ ผู้ให้บริการ : 3BB ทริปเปิลที บรอดแบนด์

หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1) : (Account No.)

หมายเลขอ้างอิง (เลขที่อ้างอิง 2) : 3000000000000

ช่องทางโมบาย : ธนาคารออมสิน

เว็บไซต์ : www.gsb.or.th

บริษัท ฯ ผู้ให้บริการ : 3BB ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1) : (Account No.)

หมายเลขอ้างอิง (เลขที่อ้างอิง 2) : 3000000000000

ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ATM และเคาน์เตอร์รับชำระค่าบริการ

BBL

ธนาคารกรุงเทพ

(ค่าธรรมเนียม 10-15 บาท)

ktb

ธนาคารกรุงไทย

(ค่าธรรมเนียม 10-15 บาท)

krungsri

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

(ค่าธรรมเนียม 10-15 บาท)

GSB

ธนาคารออมสิน

(ค่าธรรมเนียม 10-15 บาท)

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

(ค่าธรรมเนียม 10-15 บาท)

TTB

ธนาคารทหารไทยธนชาต

(ค่าธรรมเนียม 10-15 บาท)

baac

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

(ค่าธรรมเนียม 10-15 บาท)

11DEA2FE-BD85-4D13-B98D-BEBC76015719

ShopeePay

(ค่าธรรมเนียม 15 บาท)

counter service

Counter Service

(ค่าธรรมเนียม 15 บาท)

Lotus’s

(ค่าธรรมเนียม 10 บาท)

thailand_post

ไปรษณีย์ไทย

(ค่าธรรมเนียม 10 บาท)

cen_pay

เซนเพย์

(ค่าธรรมเนียม 15 บาท)

big_c

Big C

(ค่าธรรมเนียม 10 บาท)

termsabuyplus

เติมสบาย

(ค่าธรรมเนียม 15 บาท)