เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีของคุณ อ่านรายละเอียดการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

ช่องทางชำระค่าบริการ 3BB

ท่านสามารถนำ Barcode หรือ QR Code ที่ 3BB Member แอพพลิเคชั่น
ไปชำระค่าบริการในช่องทางต่างๆ ได้

ชำระผ่านช่องทางของ 3BB

ชำระผ่าน

3BB Member

ชำระผ่าน

ชำระผ่านเว็บไซต์

ชำระผ่าน

ชำระผ่านสามบีบีช็อป

ชำระผ่านช่องทางโมบาย/อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ๊ง และ แอปพลิเคชัน

BBL

ธนาคารกรุงเทพ

(ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

ktb

ธนาคารกรุงไทย

(ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

krungsri

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

(ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

kbank

ธนาคารกสิกรไทย

(ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

(ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

thanachart

ธนาคารธนชาต

(ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

baac

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

(ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ

เว็บไซต์ : ibanking.bangkokbank.com

แอปพลิเคชัน : Bualuang mBanking

บริษัท ฯ ผู้ให้บริการ : TRIPLET

หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1) : (Account No.)

หมายเลขอ้างอิง (เลขที่อ้างอิง 2) : 4000000000000

ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย

เว็บไซต์ : www.ktbnetbank.com

แอปพลิเคชัน : KTB netbank

บริษัท ฯ ผู้ให้บริการ : บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (2015)

หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1) : (Account No.)

หมายเลขอ้างอิง (เลขที่อ้างอิง 2) : 4000000000000

ธนาคาร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เว็บไซต์ : www.krungsrionline.com

แอปพลิเคชัน : KMA – Krungsri Mobile App

บริษัท ฯ ผู้ให้บริการ : 1890017786

หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1) : (Account No.)

หมายเลขอ้างอิง (เลขที่อ้างอิง 2) : 4000000000000

ธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย

เว็บไซต์ : online.kasikornbankgroup.com

แอปพลิเคชัน : K PLUS

บริษัท ฯ ผู้ให้บริการ : Triple T Internet

หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1) : (Account No.)

หมายเลขอ้างอิง (เลขที่อ้างอิง 2) : 4000000000000

ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์

เว็บไซต์ : www.scbeasy.com

แอปพลิเคชัน : SCB EASY

บริษัท ฯ ผู้ให้บริการ : บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (3BB)

หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1) : (Account No.)

หมายเลขอ้างอิง (เลขที่อ้างอิง 2) : 4000000000000

ธนาคาร : ธนาคารธนชาต

เว็บไซต์ : www.thanachartbank.co.th

แอปพลิเคชัน : Thanachart Connect

บริษัท ฯ ผู้ให้บริการ : 1063-Triple T Internet Company Limited-3BB-TI

หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1) : (Account No.)

หมายเลขอ้างอิง (เลขที่อ้างอิง 2) : 4000000000000

ธนาคาร : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แอปพลิเคชัน : BAAC A-Mobile

บริษัท ฯ ผู้ให้บริการ : บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1) : (Account No.)

หมายเลขอ้างอิง (เลขที่อ้างอิง 2) : 4000000000000

ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ATM และเคาน์เตอร์รับชำระค่าบริการ

BBL

ธนาคารกรุงเทพ

(ค่าธรรมเนียม 10-15 บาท)

ktb

ธนาคารกรุงไทย

(ค่าธรรมเนียม 10-15 บาท)

krungsri

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

(ค่าธรรมเนียม 10-15 บาท)

GSB

ธนาคารออมสิน

(ค่าธรรมเนียม 10-15 บาท)

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

(ค่าธรรมเนียม 10-15 บาท)

thanachart

ธนาคารธนชาต

(ค่าธรรมเนียม 10-15 บาท)

baac

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

(ค่าธรรมเนียม 10-15 บาท)

ShopeePay1

ShopeePay

(ค่าธรรมเนียม 15 บาท)

counter service

Counter Service

(ค่าธรรมเนียม 15 บาท)

lotus

Tesco Lotus

(ค่าธรรมเนียม 10 บาท)

thailand_post

ไปรษณีย์ไทย

(ค่าธรรมเนียม 10 บาท)

cen_pay

เซนเพย์

(ค่าธรรมเนียม 15 บาท)

big_c

Big C

(ค่าธรรมเนียม 10 บาท)

termsabuyplus

เติมสบาย

(ค่าธรรมเนียม 15 บาท)