เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีของคุณ อ่านรายละเอียดการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

3BB GIGA TV

“3BB GIGATV” เน็ตบ้านสุดคุ้มแรงถึง 1Gbps. พร้อมสุดยอดความบันเทิงที่เข้าใจคนไทย ที่รวมคอนเท็นต์ดังระดับโลกอย่าง “HBO” ครบ 5ช่อง ช่องหนังพากย์ไทย “3BB Asian” ช่องรายการเด็ก“Nickelodeon”, “Nick Jr.” และ“Cartoon Network ช่องกีฬาเอ็กซ์ตรีมสุดมันส์ “EDGE Sport” และช่องรวมกีฬา “3BB Sports 1” พร้อมกับสิทธิ์ใช้งานแอปพลิเคชั่นดัง “HBO GO”, “MONOMAX” ดูหนังออนไลน์ ซีรีส์ การ์ตูน กีฬา ดูได้ทั้งครอบครัว ทุกที่ ทุกเวลา และ “OKE” ร้องเพลงไทย ฟรีไม่จำกัด เงื่อนไขและข้อมูลเพิ่มเติมให้อ้างอิงตามสัญญาให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก “3BB GIGATV”

เงื่อนไขโปรโมชั่นและการบริการ

 • เงื่อนไขหลัก ผูกพันตามเงื่อนไข สัญญาให้บริการอินเทอร์เน็ต และสัญญาให้บริการ GIGATV
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนกับ 3BB ในรูปแบบบุคคลธรรมดาสำหรับการใช้งานปกติในที่พักอาศัยเท่านั้น ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ และอยู่ในพื้นที่ที่มีโครงข่ายของ 3BB ในการให้บริการเท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถสมัครใช้บริการผ่านแอปฯ 3BB Member หรือ 3BB Shop ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น
 • ค่าบริการรายเดือน (บาท) ที่กำหนด เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยกำหนดชำระเป็นวันสุดท้ายของรอบการใช้งานแต่ละงวด หรือเป็นไปตามรอบการให้บริการเดิมที่ได้ใช้งาน หรือตามที่ตกลงกัน
 • รับสิทธิ์ส่วนลดค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ต มูลค่า 5,000 บาท หรือ ส่วนลดค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตและค่าธรรมเนียมแรกเข้า กรณี Package GIGATV มูลค่า 7,000 บาท เมื่อตกลงใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 12-24 รอบบิลนับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้งาน ตามแพ็กเก็จและโปรโมชั่นที่ลูกค้าได้เลือก หากยกเลิกบริการก่อนกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตและค่าธรรมเนียมแรกเข้าคืน ในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว
 • กรณีลูกค้าเลือกชำระ ค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ต 5,000 บาท หรือ ค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตและค่าธรรมเนียมแรกเข้า กรณี Package GIGATV มูลค่า 7,000 บาท ในการขอใช้บริการ จะไม่มีกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
 • รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ GPON ONT มูลค่า 2,200 บาท หรือ 3BB GIGATV BOX มูลค่า 2,590 บาท หรืออุปกรณ์อื่นๆ ตามโปรโมชั่น เมื่อลูกค้าต้องการยกเลิกบริการ ต้องนำอุปกรณ์ที่ยืมมาคืนให้แก่บริษัทฯ ณ ศูนย์บริการของ บริษัทฯ ในสภาพใช้งานได้ดี หากไม่คืนหรืออุปกรณ์ที่นำมาคืนชำรุดบกพร่องเสียหายไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าเสียหายของอุปกรณ์ที่ยืมให้แก่บริษัทฯ เว้นแต่ความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติ
 • ลูกค้าที่รับโปรโมชั่นนี้ จะมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดการใช้งานอินเทอร์เน็ตในแพ็กเก็จหลัก เดือนสุดท้ายก่อนมีผลยกเลิกบริการ ซึ่งรอบการใช้งานที่มีส่วนลดต้องไม่อยู่ในช่วงผูกพันการใช้บริการตามสัญญา และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน รอบการใช้งานรอบสุดท้าย กรณีที่ลูกค้ามีการระงับการใช้บริการชั่วคราว เนื่องจากผิดนัดชำระ จะยุติการให้ส่วนลดข้างต้น ทั้งนี้ส่วนลดที่ได้รับจากการสมัครแพ็กเกจ และโปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถแลก หรือ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือ ส่วนลดอื่นๆได้
 • ในการระงับการใช้บริการชั่วคราว ทั้งจากการร้องขอ หรือการระงับด้วยเหตุไม่ชำระค่าบริการในช่วงระยะเวลาสัญญาผูกพัน ให้มีการพักการนับระยะเวลาสัญญา และจะนับต่อเนื่องเมื่อมีการกลับมาใช้บริการแล้ว
 • บริการนี้เป็นบริการที่ลูกค้าใช้ความเร็วรับ-ส่งข้อมูลร่วมกันในโครงข่ายของ 3BB บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดเงื่อนไขการให้บริการนี้เพื่อเป็นการให้บริการอย่างเท่าเทียม ลูกค้าอาจได้ความเร็วเชื่อมต่อต่ำกว่าที่กําหนดไว้ในแพ็กเกจที่สมัครใช้บริการ โดยคุณภาพและความเร็วในการใช้งานขึ้นอยู่กับจํานวนผู้ใช้งานในขณะนั้น และระยะทางระหว่างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตถึงเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ที่เข้าใช้งาน โดยคุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อเป็นการให้บริการความเร็วสูงสุดบนมาตรฐานกิกะบิตผ่านสาย LAN และสำหรับ Wi-Fi เป็นไปตามมาตรฐาน Wi-Fi AC1200 หรือ AX1200
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์บริการเสริมเมื่อลงทะเบียนลูกค้าผ่านแอปฯ 3BB Member หลังจากที่ติดตั้งบริการเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 3BB WiFi, DDNS, POP3Mail, Privilege และสิทธิ์อื่นๆ ที่บริษัทจะมอบให้เพิ่มเติม

เงื่อนไขบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 3BB GIGATV

 • ผู้ใช้บริการสามารถรับชมผ่านกล่อง 3BB GIGATV ผ่านแอปพลิเคชัน 3BB GIGATV และ www.3BBGIGATV.com โดยสามารถติดตั้งได้ 5 อุปกรณ์และรองรับการรับชม 2 อุปกรณ์ในช่วงเวลาเดียวกัน
 • รายละเอียดช่องและรายการรับชมเป็นไปตามที่ HBO GO, MONOMAX, OKE กำหนดบริการ และไม่สามารถสมัครแยกจากบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB ได้
 • กรณีที่ผู้ใช้บริการเช่าวิดีโอ, คอนเทนต์ต่างๆของ 3BB GIGATV เพิ่มเติม ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าใช้บริการตามช่องทางที่กำหนด
 • กรณียกเลิกบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของ 3BB สิทธิ์ต่างๆของบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 3BB GIGATV ที่ได้รับตามแพ็กเกจจะสิ้นสุดทันที ต้องนำอุปกรณ์ 3BB GIGATV Box และอุปกรณ์ประกอบให้ครบส่งคืน 3BB Shop
 • 3BB GIGATV อาจเปลี่ยนช่องรายการของบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 3BB TV ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์บอกเลิกหรือระงับสิทธิ์การยืมอุปกรณ์ หากมีการนำอุปกรณ์ไปใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือมีการเคลื่อนย้าย ดัดแปลง แก้ไข หรือนำอุปกรณ์อื่นมาเชื่อมต่อ หรือผู้ใช้บริการผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด
 • ลิขสิทธิ์ของคอนเทนต์ และช่องรายการต่างๆให้เป็นไปตามเงื่อนไข ตามเจ้าของลิขสิทธิ์แต่ละรายกำหนด เจ้าของลิขสิทธิ์รายการอนุญาตให้รับชมรายการเพื่อความบันเทิงส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามมิให้มีการ แก้ไข ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยวิธีใดๆ ทั้งสิ้น
 • เงื่อนไขและข้อมูลเพิ่มเติมให้อ้างอิงตามสัญญาให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 3BB GIGATV

ใหม่ล่าสุด

พบกับ Wi-Fi 6 กับความแรงเต็มสปีด คุณภาพอัดแน่น สมัครเลยวันนี้