โครงการ บรอดแบนด์ดินเทอร์เน็ตฟรี เพื่อการศึกษา
ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่า “เยาวชน” และ “การศึกษา” เป็นสมบัติที่มีค่ามากที่สุดของสังคม