ช่องรายการ GIGATV BOX

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567
ช่อง BBC earth และ BBC Lifestyle จะยุติการออกอากาศผ่านกล่อง GIGATV ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 67 เป็นต้นไป