ผู้แนะนำ จะได้รับส่วนลดค่าบริการล่วงหน้า เพื่อเป็นส่วนลดในบิล 500 บาท เมื่อเพื่อนที่ได้รับการแนะนำ ติดตั้งและชำระบิลแรกสำเร็จ

ผู้ได้รับการแนะนำ จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าบริการ 100 บาท 5 เดือน (1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขอินเทอร์เน็ต)

1. สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทาง Online

2. ยืนยันข้อมูลผู้แนะนำ

3. ระบุข้อมูลผู้ได้รับการแนะนำ

4. กดยืนยันข้อมูล จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับผู้ได้รับการแนะนำ

เงื่อนไข
กิจกรรม “เพื่อนแนะนำเพื่อน Member Get Member แนะนำเน็ตบ้านดีๆ เพื่อนได้ เราได้”

นิยาม
1.1 “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
1.2 “ผู้แนะนำ” หมายถึง ลูกค้า 3BB FIBRE3 ปัจจุบันที่เป็นผู้แนะนำให้ลูกค้าใหม่มาสมัครใช้บริการ 3BB FIBRE3
1.3 “ผู้ได้รับการแนะนำ” หมายถึง ลูกค้าใหม่ที่ได้รับการแนะนำให้สมัครใช้บริการ 3BB FIBRE3 จากผู้แนะนำ

คุณสมบัติของผู้แนะนำและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
2.1 ผู้แนะนำจะต้องเป็นลูกค้า 3BB FIBRE3 ที่สมัครใช้งานในนามบุคคลธรรมดา และยังใช้บริการอยู่จนถึงวันที่ผู้ได้รับการแนะนำได้รับการติดตั้งบริการ 3BB FIBRE3 สำเร็จ และ ผู้ได้รับการแนะนำชำระบิลแรกเรียบร้อย
2.2 ผู้แนะนำจะต้องแนะนำให้ผู้ได้รับการแนะนำสมัครใช้บริการ 3BB FIBRE3 ผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับโครงการ เท่านั้น โดยผู้ได้รับการแนะนำต้องได้รับการติดตั้งสำเร็จ และสามารถใช้บริการ 3BB FIBRE3 ได้
2.3 ผู้แนะนำจะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นค่าบริการล่วงหน้า 500 บาท ต่อผู้ได้รับการแนะนำ 1 ราย โดยผู้แนะนำสามารถแนะนำบริการ 3BB FIBRE3 แก่ผู้ได้รับการแนะนำได้ไม่จำกัดจำนวน (ได้รับส่วนลดสูงสุด 10 สิทธิ์)
2.4 ผู้แนะนำจะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นค่าบริการล่วงหน้า 500 บาท เมื่อผู้ได้รับการแนะนำชำระบิลแรกเรียบร้อย
2.5 กรณีผู้แนะนำยกเลิกการใช้บริการ 3BB FIBRE3 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ ค่าบริการล่วงหน้า 500 บาท ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้นับแต่ยกเลิกการใช้บริการ
2.6 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้ สิทธิประโยชน์ ค่าบริการล่วงหน้า 500 บาท ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้แก่ผู้แนะนำ สำหรับผู้ได้รับการแนะนำซึ่งไม่สามารถได้รับการติดตั้งสำเร็จ หรือดำเนินการยกเลิกบริการ 3BB FIBRE3 แล้ว
2.7 ไม่สามารถแลกเปลี่ยนค่าบริการล่วงหน้า 500 บาทเป็นเงินสด หรือ ของรางวัลอื่นๆ ได้

คุณสมบัติของผู้ได้รับการแนะนำและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
3.1 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับมาจากการแนะนำให้สมัครใช้บริการ 3BB FIBRE3 ผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้น โดย Call Center จะดำเนินการติดต่อกลับทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันข้อมูลที่อยู่เพื่อติดตั้ง และสมัครบริการ 3BB FIBRE3
3.2 ผู้ได้รับการแนะนำจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าบริการ 100 บาท 5 เดือน (1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขอินเทอร์เน็ต)
3.3 ผู้ได้รับการแนะนำจะได้รับสิทธิ์ส่วนลด เมื่อได้รับการติดตั้งสำเร็จ และสามารถใช้บริการ 3BB FIBRE3 ได้ โดยจะได้รับส่วนลดสำหรับค่าบริการที่เต็มรอบบิลเท่านั้น หรือรอบบิลถัดไป ขึ้นกับรอบบิลลูกค้า
3.4 ผู้ได้รับการแนะนำจะได้รับสิทธิ์ส่วนลด เมื่อได้รับการติดตั้งสำเร็จ และสามารถใช้บริการ 3BB FIBRE3 ได้
3.5 กรณีผู้ได้รับการแนะนำได้รับสิทธิ์ส่วนลดโครงการอื่น สามารถรับสิทธิ์พิเศษตามโครงการนี้
3.6 กรณีผู้ได้รับการแนะนำถูกระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ต 3BB FIBRE3 ชั่วคราว เปลี่ยนรอบบิลชำระค่าบริการ เปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ จะไม่ได้รับสิทธิ์ส่วนลด 100 บาทสำหรับรอบบิลนั้น จะได้รับสิทธิ์ในรอบถัดไปเมื่อกลับมาใช้บริการ และเสียสิทธิ์ 100 บาทในรอบบิลนั้น
3.7 สิทธิพิเศษนี้จะสิ้นสุดลงกรณีลูกค้ายกเลิกบริการอินเทอร์เน็ต 3BB FIBRE3 ลูกค้าเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือครองหมายเลขอินเทอร์เน็ตเป็นชื่อผู้อื่น หรือย้ายจุดติดตั้ง ก่อนครบกำหนด 5 รอบบิล (สิทธิสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ)
3.8 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ให้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ เฉพาะผู้แนะนำและผู้ได้รับการแนะนำที่หมายเลขอินเทอร์เน็ตยังมีสถานะใช้งานอยู่ (Active) เท่านั้น

เงื่อนไข
กิจกรรม “เพื่อนแนะนำเพื่อน Member Get Member แนะนำเน็ตบ้านดีๆ เพื่อนได้ เราได้”

นิยาม
1.1 “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
1.2 “ผู้แนะนำ” หมายถึง ลูกค้า 3BB FIBRE3 ปัจจุบันที่เป็นผู้แนะนำให้ลูกค้าใหม่มาสมัครใช้บริการ 3BB FIBRE3
1.3 “ผู้ได้รับการแนะนำ” หมายถึง ลูกค้าใหม่ที่ได้รับการแนะนำให้สมัครใช้บริการ 3BB FIBRE3 จากผู้แนะนำ

คุณสมบัติของผู้แนะนำและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
2.1 ผู้แนะนำจะต้องเป็นลูกค้า 3BB FIBRE3 ที่สมัครใช้งานในนามบุคคลธรรมดา และยังใช้บริการอยู่จนถึงวันที่ผู้ได้รับการแนะนำได้รับการติดตั้งบริการ 3BB FIBRE3 สำเร็จ และ ผู้ได้รับการแนะนำชำระบิลแรกเรียบร้อย
2.2 ผู้แนะนำจะต้องแนะนำให้ผู้ได้รับการแนะนำสมัครใช้บริการ 3BB FIBRE3 ผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับโครงการ เท่านั้น โดยผู้ได้รับการแนะนำต้องได้รับการติดตั้งสำเร็จ และสามารถใช้บริการ 3BB FIBRE3 ได้
2.3 ผู้แนะนำจะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นค่าบริการล่วงหน้า 500 บาท ต่อผู้ได้รับการแนะนำ 1 ราย โดยผู้แนะนำสามารถแนะนำบริการ 3BB FIBRE3 แก่ผู้ได้รับการแนะนำได้ไม่จำกัดจำนวน (ได้รับส่วนลดสูงสุด 10 สิทธิ์)
2.4 ผู้แนะนำจะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นค่าบริการล่วงหน้า 500 บาท เมื่อผู้ได้รับการแนะนำชำระบิลแรกเรียบร้อย
2.5 กรณีผู้แนะนำยกเลิกการใช้บริการ 3BB FIBRE3 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ ค่าบริการล่วงหน้า 500 บาท ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้นับแต่ยกเลิกการใช้บริการ
2.6 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้ สิทธิประโยชน์ ค่าบริการล่วงหน้า 500 บาท ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้แก่ผู้แนะนำ สำหรับผู้ได้รับการแนะนำซึ่งไม่สามารถได้รับการติดตั้งสำเร็จ หรือดำเนินการยกเลิกบริการ 3BB FIBRE3 แล้ว
2.7 สามารถแลกเปลี่ยนค่าบริการล่วงหน้า 500 บาทเป็นเงินสด หรือ ของรางวัลอื่นๆ ได้

คุณสมบัติของผู้ได้รับการแนะนำและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
3.1 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับมาจากการแนะนำให้สมัครใช้บริการ 3BB FIBRE3 ผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้น โดย Call Center จะดำเนินการติดต่อกลับทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันข้อมูลที่อยู่เพื่อติดตั้ง และสมัครบริการ 3BB FIBRE3
3.2 ผู้ได้รับการแนะนำจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าบริการ 100 บาท 5 เดือน (1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขอินเทอร์เน็ต)
3.3 ผู้ได้รับการแนะนำจะได้รับสิทธิ์ส่วนลด เมื่อได้รับการติดตั้งสำเร็จ และสามารถใช้บริการ 3BB FIBRE3 ได้ โดยจะได้รับส่วนลดสำหรับค่าบริการที่เต็มรอบบิลเท่านั้น หรือรอบบิลถัดไป ขึ้นกับรอบบิลลูกค้า
3.4 ผู้ได้รับการแนะนำจะได้รับสิทธิ์ส่วนลด เมื่อได้รับการติดตั้งสำเร็จ และสามารถใช้บริการ 3BB FIBRE3 ได้
3.5 กรณีผู้ได้รับการแนะนำได้รับสิทธิ์ส่วนลดโครงการอื่น สามารถรับสิทธิ์พิเศษตามโครงการนี้
3.6 กรณีกรณีผู้ได้รับการแนะนำถูกระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ต 3BB FIBRE3 ชั่วคราว เปลี่ยนรอบบิลชำระค่าบริการ เปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ จะไม่ได้รับสิทธิ์ส่วนลด 100 บาทสำหรับรอบบิลนั้น จะได้รับสิทธิ์ในรอบถัดไปเมื่อกลับมาใช้บริการ และเสียสิทธิ์ 100 บาทในรอบบิลนั้น
3.7 สิทธิพิเศษนี้จะสิ้นสุดลงกรณีลูกค้ายกเลิกบริการอินเทอร์เน็ต 3BB FIBRE3 ลูกค้าเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือครองหมายเลขอินเทอร์เน็ตเป็นชื่อผู้อื่น หรือย้ายจุดติดตั้ง ก่อนครบกำหนด 5 รอบบิล (สิทธิสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ)
3.8 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ให้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ เฉพาะผู้แนะนำและผู้ได้รับการแนะนำที่หมายเลขอินเทอร์เน็ตยังมีสถานะใช้งานอยู่ (Active) เท่านั้น