เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีของคุณ อ่านรายละเอียดการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

รายงานสรุปผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนทุกหกเดือน (ม.ค.-มิ.ย. 2565)

รายงานสรุปผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2565

เรื่องร้องเรียนเรื่องทั้งหมดยุติเรื่อง
ต้องการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตก่อนครบกำหนดตามสัญญาโดยไมเ่สียค่าปรับ00
ถูกเรียกเก็บค่าบริการอินเทอร์เน็ตในระหว่างถูกระงับบริการ00
ถูกเรียกเก็บค่าบริการอินเทอร์เน็ตที่ชำระแล้ว หลังจากยกเลิกบริการแล้ว3030
ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ/ถูกระงับบริการอินเทอร์เน็ตโดยไม่ทราบสาเหตุ7878
ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพสัญญาณการให้บริการอินเทอร์เน็ต/ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ต่ำกว่าที่ทำสัญญาไว้6565
ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ตามรายการส่งเสริมการขายที่สมัคร00
ถูกแอบอ้างนำชื่อไปเปิดใช้บริการอินเทอร์เน็ตโดยบุคคลอื่น00
ถูกเรียกเก็บค่าบริการอินเทอร์เน็ตล่วงหน้า1010
เรื่องร้องเรียนอื่นๆ ร้องเรียนพนักงาน ศูนย์บริการ และพนักงาน Call center221221
ปัญหาเรื่องต้องการให้ปรับลดค่าบริการตามส่วนที่ใช้งานจริง424424
ปัญหาการติดตั้งล่าช้า77
รวม835835