เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีของคุณ อ่านรายละเอียดการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ GIGATV Topup

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการช่อง บอลไทย รายเดือน ฤดูกาล2023/24

• บริการ บอลไทย รายเดือน เป็นบริการช่องรายการตามคำสั่งซื้อนอกเหนือจากรายการปกติ (A La Carte) แบบมีค่าบริการรายเดือน ให้บริการโดย บริษัท ไทย ลีก จำกัดร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการแพ็กเกจ 3BB GIGATV ตามที่กำหนดเท่านั้น
• ค่าบริการรายเดือน 59 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยจะเริ่มคิดค่าบริการเมื่อได้สมัครใช้บริการ บอลไทย รายเดือน ผ่านช่องทางที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว และจะคิดค่าบริการรายเดือนปกติแบบต่อเนื่องจนกว่าจะมีการแจ้งยกเลิกบริการ
• ค่าบริการรายเดือน 59 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับระยะเวลาลูกค้าที่สมัครภายใน วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 รับชม Football Thaileague ฤดูกาล 2566-2567 , FA cup, league cup ช่อง 900-908 ทั้งนี้ ในระหว่างระยะเวลารับสิทธิดังกล่าวหากมีการระงับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตและแพกเกจ 3BB GIGATV เป็นการชั่วคราว สิทธิในการรับชมบริการ บอลไทย รายเดือน ย่อมถูกระงับด้วย ทั้งนี้ เมื่อระยะเวลาการระงับใช้บริการแพ็กเกจหลักเป็นการชั่วคราวนั้นสิ้นสุดลง ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการเสริมบริการ บอลไทย รายเดือน ได้โดยลูกค้าตกลงชำระค่าบริการรายเดือน จำนวน 59 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และให้ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการเสริมนี้กับการใช้บริการเสริมบริการ บอลไทย รายเดือน ดังกล่าวด้วย
• ค่าบริการรายเดือนไม่รวมกับค่าบริการแพ็กเกจ 3BB GIGATV
• ช่องทางการสมัครใช้บริการผ่านแอป 3BB Member , Call Center 1530 และศูนย์บริการ ส่วนกรณีการยกเลิกบริการสามารถดำเนินการผ่านช่องทาง Call Center 1530 และ ศูนย์บริการ โดยบอกกล่าวหรือเป็นหนังสือล่วงหน้าก่อนวันครบรอบระยะเวลาการใช้บริการแต่ละรอบบิล และสามารถรับชมบริการ บอลไทย รายเดือน ได้จนถึงวันครบรอบระยะเวลาการใช้บริการนั้นๆ
• ช่องทางการรับชมผ่านทางกล่อง 3BB GIGATV BOX, เว็บไซต์ www.3bbgigatv.com และผ่านทางแอปพลิเคชั่น 3BB GIGATV จำกัดสำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้นและสำหรับการใช้งานปกติ ไม่อนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือการใช้งานใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
• รองรับการรับชม 1 อุปกรณ์ในช่วงเวลาเดียวกันต่อ 1 บัญชี
• ในการสมัครรับชมบริการ บอลไทย รายเดือน นี้ถือว่าลูกค้าหรือผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมการใช้บริการ บอลไทย รายเดือน ตามเงื่อนไขและนโยบายอื่น ๆ ของ บริษัท ไทย ลีก จำกัด ร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย
• บริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด (“บริษัทฯ“) และ 3BB GIGATV จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เป็นผลหรือสืบเนื่องมาจากบริการ บอลไทย รายเดือน หรือที่เกิดจากกรณีมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด หรือปรับเปลี่ยนคอนเทนต์หรือกระบวนการใดๆ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตของบริการ บอลไทย รายเดือน รวมถึงข้อจำกัดในการให้บริการในกรณีล่าช้า เหตุเสีย เหตุขัดข้องใดๆ อันเนื่องมาจากบริการ บอลไทย รายเดือน ซึ่ง บริษัท ไทย ลีก จำกัด ร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้ให้บริการสตรีมมิ่งคอนเทนต์ และเจ้าของลิขสิทธิ์ดังกล่าว
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการที่ได้ชำระแล้วทุกกรณี

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการช่อง บอลไทย ตลอดฤดูกาล 2023/24

• บริการ บอลไทย ตลอดฤดูกาล เป็นบริการช่องรายการตามคำสั่งซื้อนอกเหนือจากรายการปกติ (A La Carte) แบบมีค่าบริการรายเดือน ให้บริการโดย บริษัท ไทย ลีก จำกัดร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการแพคเกจ 3BB GIGATV ตามที่กำหนดเท่านั้น
• ค่าบริการ 199 บาท /ฤดูการแข่งขัน ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มคิดค่าบริการเมื่อได้สมัครใช้บริการ บอลไทย ตลอดฤดูกาล ผ่านช่องทางที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว
• ค่าบริการ 199 บาท /ฤดูการแข่งขัน ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว สำหรับระยะเวลาลูกค้าที่สมัครภายใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 รับชม Thai league ตลอดฤดูกาล 2566-2567 ช่อง 900-908 ระยะเวลาในการรับชมขึ้นกับช่วงเวลาที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ ทั้งนี้ ในระหว่างระยะเวลารับสิทธิดังกล่าวหากมีการระงับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตและแพกเกจ 3BB GIGATV เป็นการชั่วคราว สิทธิในการรับชมบริการ บอลไทย ตลอดฤดูกาล ย่อมถูกระงับด้วย
• ค่าบริการ ไม่รวมกับค่าบริการแพคเกจ 3BB GIGATV ค่าบริการที่ชำระแล้วไม่สามารถโอนสิทธิ แลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือผลประโยชน์รูปแบบอื่นใดได้
• ช่องทางการสมัครใช้บริการผ่านแอป 3BB Member, Call Center 1530 และศูนย์บริการ
• ช่องทางการรับชมผ่านทางกล่อง 3BB GIGATV BOX และผ่านทางแอปพลิเคชัน 3BB GIGATV จำกัดสำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้นและสำหรับการใช้งานปกติ ไม่อนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือการใช้งานใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
• รองรับการรับชม 1 อุปกรณ์ในช่วงเวลาเดียวกันต่อ 1 บัญชี
• ในการสมัครรับชมบริการ บอลไทย ตลอดฤดูกาล นี้ถือว่าลูกค้าหรือผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมการใช้บริการ บอลไทย ตลอดฤดูกาล ตามเงื่อนไขและนโยบายอื่น ๆ ของ บริษัท ไทย ลีก จำกัด ร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย
• บริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด (“บริษัทฯ“) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เป็นผลหรือสืบเนื่องมาจากบริการ บอลไทย ตลอดฤดูกาล หรือที่เกิดจากกรณีมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด หรือปรับเปลี่ยนคอนเทนต์หรือกระบวนการใดๆ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตของบริการ บอลไทย ตลอดฤดูกาล รวมถึงข้อจำกัดในการให้บริการในกรณีล่าช้า เหตุเสีย เหตุขัดข้องใดๆ อันเนื่องมาจากบริการ บอลไทย ตลอดฤดูกาล ซึ่ง บริษัท ไทย ลีก จำกัด ร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้ให้บริการสตรีมมิ่งคอนเทนต์ดังกล่าว
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการที่ได้ชำระแล้วทุกกรณี

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ Next Step Premium Pack

• ค่าบริการรายเดือนช่วงโปรโมชั่นพิเศษ 29 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับลูกค้าที่สมัครภายใน วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 จากราคาปกติ 99 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน 12 รอบบิล โดยจะเริ่มคิดค่าบริการเมื่อได้สมัครใช้บริการ Next Step Premium Pack ผ่านช่องทาง กล่อง 3BB GIGATV BOX หรือเว็บไซต์ 3BB GIGATV หรือแอปพลิเคชัน 3BB GIGATV เรียบร้อยแล้ว และจะคิดค่าบริการแบบต่อเนื่องจนกว่าจะมีการแจ้งยกเลิกบริการ
• ในการสมัครรับชมบริการ Next Step Premium Pack นี้ถือว่าลูกค้าหรือผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมการใช้บริการ Next Step Premium Pack ตามเงื่อนไขและนโยบายอื่น ๆ ของ NextStep ด้วย
• บริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด (“บริษัทฯ“) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เป็นผลหรือสืบเนื่องมาจากบริการ Next Step Premium Pack หรือที่เกิดจากกรณีมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด หรือปรับเปลี่ยนคอนเทนต์หรือกระบวนการใดๆ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตของบริการ Next Step Premium Pack รวมถึงข้อจำกัดในการให้บริการในกรณีล่าช้า เหตุเสีย เหตุขัดข้องใดๆ อันเนื่องมาจากบริการ Next Step Premium Pack ซึ่ง Next Step เป็นผู้ให้บริการสตรีมมิ่งคอนเทนต์ดังกล่าว