เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีของคุณ อ่านรายละเอียดการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

ช่วยเหลือ

บริการผูกเบอร์

Q บริการผูกเบอร์ มีประโยชน์อย่างไร

A ลูกค้า 3BB ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาสามารถสมัครบริการผูกเบอร์ โดยผูกรหัสลูกค้า 3BB กับหมายเลขมือถือ และสามารถแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สมัครบริการผูกเบอร์ในการชำระค่าบริการได้ที่ 3BB Shop (ทุกสาขา) และ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ทุกสาขา) โดยไม่ต้องแจ้งรหัสลูกค้า

Q ลูกค้าสามารถสมัครบริการผูกเบอร์ 1 หมายเลขโทรศัพท์ ต่อจำนวนรหัสลูกค้าสูงสุดเท่าใด

A สามารถสมัครได้ 1 หมายเลขโทรศัพท์ ต่อ 1 รหัสลูกค้าเท่านั้น (1 ต่อ 1) ไม่สามารถผูกหมายเลขโทรศัพท์ 1 หมายเลขกับหลายรหัสลูกค้าได้

Q ขั้นตอนการสมัคร, เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์, เปลี่ยนรหัสลูกค้า บริการผูกเบอร์

A – พิมพ์ R (พิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็ก) ตามด้วย –> รหัสลูกค้า พิมพ์ , ตามด้วย –> เลข 4 หลักสุดท้ายของบัตรประชาชน ส่ง SMS มาที่ 4825748 (ตัวอย่าง : R123456789,xxxx)

         – เมื่อสมัครบริการเรียบร้อย และได้รับข้อความตอบกลับแล้ว ลูกค้าสามารถใช้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อชำระค่าบริการที่ 3BB Shop(ทุกสาขา) และ เคาน์เตอร์เซอร์วิส(ทุกสาขา) ได้ทันที

Q ขั้นตอนการยกเลิกบริการผูกเบอร์

A พิมพ์ C (ตัวพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็ก) ตามด้วย –> รหัสลูกค้า พิมพ์ , ตามด้วย –> เลข 4 หลักสุดท้ายของบัตรประชาชน ส่ง SMS มาที่ 4825748 (ตัวอย่าง : C123456789,xxxx)

Q การสมัคร เปลี่ยนแปลง ยกเลิก บริการผูกเบอร์ ผ่านระบบ SMS คิดค่าบริการ ส่ง SMS หรือไม่ (ครั้งละกี่บาท)

A ครั้งละ 3 บาท (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย)