เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีของคุณ อ่านรายละเอียดการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

Author - admin_3bb

3BB Home FibreLAN

รายละเอียดเพิ่มเติม แพ็กเกจ HOME FibreLAN

 • บริการ 3BB HOME FibreLAN ติดตั้ง โดยใช้สายเคเบิลใยแก้วโปร่งใส (Transparent Fiber Optic) ในการเชื่อมต่อแต่ละห้อง เพื่อให้ได้ความเร็วสูงสุดระดับ 1Gbps
 • เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สำหรับที่พักอาศัย (Fibre to the Home(FTTH)) เท่านั้น
 • อัตราค่าบริการรายเดือน เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • รับฟรีส่วนลดค่าติดตั้ง มูลค่า 5,000 บาท เมื่อใช้บริการแพ็กเกจ HOME FibreLAN ต่อเนื่องครบ 24 รอบบิล นับแต่วันติดตั้ง หากการใช้บริการสิ้นสุดก่อนครบ 24 รอบบิล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าติดตั้งคืนในอัตราที่ได้มีการหักลดลง ตามสัดส่วนที่ได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว (พร้อมคืนอุปกรณ์ทั้งหมดให้ทางบริษัท)
 • เมื่อใช้บริการแพ็กเกจนี้แล้ว ลูกค้าไม่สามารถย้ายจุดติดตั้งได้ ตลอดสัญญาการใช้งาน
 • ลูกค้าต้องชำระค่าแรกเข้า 1,000 บาท สำหรับแพ็กเกจการใช้งาน 3 ห้อง หรือชำระค่าแรกเข้า 2,000 บาท สำหรับแพ็กเกจการใช้งาน 4 ห้อง หรือ 5 ห้อง
 • กรณีลูกค้าปัจจุบันที่เปลี่ยนมาใช้ แพ็กเกจนี้ และได้รับการเปลี่ยนหรือเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ จะต้องเปลี่ยนระยะเวลาใช้บริการเดิมเป็นอย่างน้อย 24 รอบบิล ตามแพ็กเกจนี้ พร้อมรับส่วนลดค่าติดตั้ง มูลค่า 5,000 บาท นับตั้งแต่วันติดตั้งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพ็กเกจ
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแพ็กเกจซึ่งมีความเร็ว (Speed) น้อยลง ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ 24 รอบบิล
 • รับสิทธิ์ยืมใช้อุปกรณ์ – แพ็กเกจสำหรับการใช้งาน 3 ห้อง ได้รับอุปกรณ์ จำนวนรวม 3 เครื่อง มูลค่ารวม 16,770 บาท – แพ็กเกจสำหรับการใช้งาน 4 ห้อง ได้รับอุปกรณ์ จำนวนรวม 4 เครื่อง มูลค่ารวม 22,360 บาท หรือแพ็กเกจสำหรับการใช้งาน 5 ห้อง ได้รับอุปกรณ์ จำนวนรวม 5 เครื่อง มูลค่ารวม 27,950 บาท

 

Terms and Conditions

 • The 3BB Home FibreLAN package comes with transparent optical-fibre cables for individual room connection to deliver the best connectivity of 1Gbps in every room.
 • The Home FibreLAN package can be applied for both individual customers and Juristic customers registered for Fibre to the Home (FTTH) only.
 • The monthly service fees are VAT-exclusive.
 • The installation and wiring fee of THB 5,000 is payable in the first monthly cycle. Alternatively, the THB 5,000 installation and wiring fee will be discounted should a customer use the Home FibreLAN package for 24 consecutive billing cycles, counted from the installation date. Should the service be terminated for any reason before 24 billing cycles, the customer is liable for payment of fines, which will be calculated from the length of services provided.
 • Once this package has been initiated, the customer may not relocate the point of installation throughout the contract period.
 • The activation fee of THB 1,000 will be incurred for Package for a 3-room service or THB 2,000 will be incurred for Package for a 4-room service or a 5-room service
 • Existing 3BB customers who wish to switch over to this package and require a replacement for the existing equipment or additional equipment will be required to enter upon a 24-month billing cycle service in accordance with the terms and conditions of this package. Yet, a THB 5,000 discount on the initial set-up and wiring fee, which will be initiated from the installation date, will be offered.
 • Customers cannot change to a lower speed internet package during the period of 24 billing cycles.
 • The privileges for the customers to borrow additional equipment are detailed below:
 • Package for a 3-room service: Get 3 units worth THB 16,770 totally.
 • Package for a 4-room service: Get 4 units worth THB 22,360 totally.
 • Package for a 5-room service: Get 5 units worth THB 27,950 totally.

3BB Points Transfer to AIS Points

1. การโอนคะแนนสะสม 3BB Points สงวนสิทธิ์สําหรับลูกค้า 3BB ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ที่มีหมายเลขโทรศัพท์เอไอเอสหรือ เน็ตบ้านเอไอเอสไฟเบอร์ (ขึ้นต้นด้วย 880) เท่านั้น

2. การโอนคะแนนสะสม 3BB Points เป็น AIS Points ต้องทํารายการผ่านทางช่องทาง 3BB Member Application เท่านั้น

3. คะแนนสะสม 3BB Points ทุกๆ 3 คะแนน สามารถโอนเป็นคะแนนสะสม AIS Points ได้ 1 คะแนน

4. จํากัดการโอนคะแนนสะสม3BB Points สูงสุด 300 พอยท์/แคมเปญ

5. คะแนนสะสม 3BB Points จะถูกตัดทันที และลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งผลไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้ยืนยันไว้ขณะทํารายการโอนคะแนนสะสมผ่าน 3BB Member Application

6. หลังจากทํารายการโอนคะแนนเสร็จสมบูรณ์คะแนนสะสม AIS Points จะถูกโอนเข้าอัตโนมัติ ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ AISหรือ หมายเลขเน็ตบ้าน AISที่ลูกค้าระบุให้รับคะแนนAIS Points ในทันที

7. คะแนนสะสมที่โอนสําเร็จแล้วไม่สามารถยกเลิก แลกเปลี่ยน และ/หรือส่งต่อได้ รวมถึงไม่ สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อตัดสิทธิ์การโอนคะแนน จากการกระทําใด ๆ ก็ ตาม อันมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นพฤติกรรม และ/หรือกิจกรรม ฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิด อันตรายต่อโปรโมชันนี้หรือต่อบริษัท

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้

10. สามารถโอนคะแนนสะสม3BB Points เป็นAIS Points ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

Loveyouflower

ลูกค้า 3BB FIBRE3 รับส่วนลด 200 บาท เมื่อมียอดสั่งซื้อ 2,000 บาท ใส่โค้ดส่วนลด 3BB200 ที่ https://www.loveyouflower.com/ พร้อมบริการจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ และนนทบุรี
 • Code  3BB200 
 • ระยะเวลา : 1 มี.ค. 67 –  31 ธ.ค. 67
 • วิธีการรับสิทธิ์ กรอก Code ส่วนลดในขั้นตอนการชำระเงิน
เงื่อนไข
- สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้า 3BB FIBRE3 เท่านั้น
- ต้องทำการ Log in เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ www.loveyouflower.com ก่อนการสั่งซื้อ ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 67 –  31 ธ.ค. 67
- ต้องบันทึกรหัสส่วนลด 3BB200  ทุกครั้งที่สั่งซื้อ เท่านั้น และโค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโค้ดส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สินค้าที่อยู่ในระหว่างลดราคาประเภทอื่น ๆ ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
- รับส่วนลด 200 บาท  เมื่อมียอดสั่งซื้อ 2,000 บาท
- โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย กรุณาตรวจสอบรายการสินค้าก่อนทำการสั่งซื้อ
- คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได ้ที่เบอร์ 02-026-3193 หรือ LINE : @loveyouflower

Mercular

ลูกค้า 3BB FIBRE3 รับส่วนลด 200 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่ Mercular ครบ 1,200 บาท 
เงื่อนไข
- สิทธิพิเศษนี้สำหรับการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ Mercular.com เท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องกรอก Code ส่วนลดในขั้นตอนการชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์
- สิทธิพิเศษนี้งดร่วมรายการกับ Flash Sale หรือโปรโมชั่นอื่น ๆ
- จำกัด 300 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
- ส่วนลดไม่สามารถแลก เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิทธิพิเศษ อื่นๆ ได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิก รายละเอียดโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook :  https://www.facebook.com/mercular/ หรือ  Line : https://lin.ee/tp58UUCL

TopValue

ลููกค้า 3BB FIBRE3  รับส่วนลดลด 15%  เมื่อซื้อสินค้า 500 ขึ้นไป (ลดสูงสุด 1,000 บาท)
 • Code  : 3BBTOP
 • ระยะเวลา 1 มี.ค 67 - 31 พ.ค. 67
 • จำนวนสิทธิ์  1,000 สิทธิ์
 • วิธีการรับสิทธิ์  กรอก Code ส่วนลดในขั้นตอนการชำระเงินผ่าน www.topvalue.com
เงื่อนไข
- ระยะเวลา 1 มี.ค 67 - 31 พ.ค. 67
- ส่วนลดสำหรับ www.topvalue.com เท่านั้น
- ใส่โค้ดก่อนยืนยันรายการสั่งซื้อและชำระเงิน เพื่อใช้เป็นส่วนลด15%  เมื่อซื้อสินค้า 500 ขึ้นไป  ( ลดสูงสุด 1,000 บาท )
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้า Flash Sale, Clearance Sale, ระบบผ่อนชำระ และโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
- ต้อง Login ใน www.topvalue.com ก่อนใช้สิทธิ์ทุกครั้ง
- จำกัด 1,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรม  และจำกัด 1 สิทธิ์ / USER ตลอดระยะเวลากิจกรรม
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งปัญหาในการใช้งานโค้ดส่วนลด กรุณาติดต่อ โทร.1277 หรือ 02-0266223 หรือ 098-824-8824

ANKER

ลูกค้า 3BB FIBRE3  รับส่วนลด 5% ไม่มีขั้นต่ำ สูงสุด 300 บาท เมื่อซื้อสินค้าจากเว็บไซต์  ANKER 
 • Code: 3BBANKER 
 • จำนวนสิทธิ์  100 สิทธิ์
 • ระยะเวลา  1 มีค - 31 พค. 67
 • ช่องทางการรับสิทธิ์ สั่งซื้อและใส่โค้ดผ่านทาง LINE : @ankerthailand
 • https://shop.line.me/@ankerthailand
เงื่อนไข 
- สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้า 3BB FIBRE3 ที่ซื้อสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด
- ส่วนลดนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
- ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นอื่นๆของทางร้านได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก รายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE : @ankerthailand