เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีของคุณ อ่านรายละเอียดการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

ช่องทางการแจ้งเว็บที่ผิดกฎหมาย

เนื่องจากในช่วงเวลานี้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์จำนวนมาก เพื่อเป็นการร่วมมือร่วมใจกันปกป้องสถาบันอันเป็นที่รักของชาวไทย หากท่านพบเห็นข้อมูลดังกล่าวกรุณาดำเนินการดังนี้

 

1. แจ้ง Link หรือ url ของข้อมูลดังกล่าวมายังอีเมล์ 1212@mict. go.th, mm@rta.mi.th หรือ web_report@nbtc.go.th

2. กรณีพบการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมทาง Facebook, Youtube หรือ Line ขอให้ช่วยกันแจ้งไปยัง Facebook หรือ Youtube ยิ่งมากยิ่งจะทำให้ปิดกั้นการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมนั้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการแจ้งรายงานไปยัง Facebook

1) ไปที่ Facebook หรือไปที่ Fanpage ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม คลิก และเลือกเมนู “รายงานปัญหาเพจ”

2) เลือกหัวข้อในการรายงานบัญชี Facebook

3) คลิกที่ “ส่งให้ Facebook ตรวจพิจารณา”

4) กดปุ่ม “เรียบร้อย” เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการแจ้ง Facebook

ขั้นตอนการแจ้งรายงานไปยัง YouTube

1) ลงชื่อเข้าใช้ YouTube และไปที่วิดีโอที่ต้องการรายงาน โดยคลิกเมนู และเลือกรายงาน เพื่อรายงานวิดีโอนั้น

2) เลือกหัวข้อในการรายงาน “แสดงความเกลียดชัง/ไม่เหมาะสม”

3) เลือกหัวข้อย่อยในการรายงาน “ล่วงละเมิดต่อบุคคลที่มีความเปราะบาง” และกดคลิกที่ “ส่ง” เพื่อรายงาน เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการแจ้งรายงาน

ขั้นตอนการแจ้งรายงานไปยัง Line

1) เข้าไปที่ User Line หรือ Group Line ที่ต้องการแจ้งรายงาน และเข้าไปที่หน้าจอแชท (Chat) กดที่ปุ่ม และเลือก “ตั้งค่าแชท        

    (Chat Setting)”

2) เลือก “รายงาน (Report)” และเลือกหัวข้อในการรายงาน “อื่น ๆ (Other)” และกด “ตกลงและส่ง (Agree and Sent)”