มูลนิธิ ดร.พิชนี ร่วมกับกลุ่ม JAS มอบถุงยังชีพ ให้กับชุมชนโผงเผง อำเภอป่าโมก เมืองอ่างทอง