เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีของคุณ อ่านรายละเอียดการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

Author - jas

JAS และ 3BB เข้าส่งมอบถุงยังชีพพื้นที่ประสบอุทกภัยบ้านหมากมี่ จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยคุณสุรศักดิ์ กิจคณะ ผู้จัดการเขต และคุณธนสาร ชื้อชวาลกุล ผู้จัดการจังหวัดอุบลราชธานี ส่งมอบถุงยังชีพ โครงการ “กลุ่มบริษัทจัสมินร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” จังหวัดอุบลราชธานี ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บ้านหมากมี่ ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ในโอกาสนี้ ได้ส่งมอบเงินเพื่อสนับสนุนชุมชนในการนำไปให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน ผ่านทางผู้นำชุมชน โดยมีคุณรุ่งทิพย์ งามสาย รับมอบ #JAS และ #3BB ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม และบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมเดินเคียงข้างประชาชน ขอร่วมส่งกำลังใจให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้โดยเร็ว #JAS #3BB #JASCSR #3BBCSR #3BBอุบลราชธานี

JAS และ 3BB เข้าส่งมอบถุงยังชีพพื้นที่ประสบอุทกภัย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มบริษัทจัสมินฯ ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดย 3BB จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณสุทิวัส วัชรบุศราคำ ผู้จัดการเขต นำทีมผู้จัดการจังหวัด และพนักงาน ร่วมส่งมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ณ ชุมชนน้ำเต้า หมู่ที่ 1 และชุมชนวัดสีกุก หมู่ที่ 2 ตำบลนำ้เต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งสิ้น 253 ชุด โดยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าวเข้ารับมอบถุงยังชีพ ณ ศูนย์พักพิงเพื่อผู้ประสบอุทกภัยชั่วคราวของชุมชนดังกล่าว
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวังระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด #JAS และ #3BB ขอร่วมส่งกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้โดยเร็ว #3bbอยุธยา

มูลนิธิ ดร.พิชนี ร่วมกับกลุ่ม JAS มอบถุงยังชีพ ให้กับชุมชนโผงเผง อำเภอป่าโมก เมืองอ่างทอง

มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา ร่วมกับ กลุ่มบริษัทจัสมินฯ และ กลุ่มบริษัทโมโน เน็กซ์ ส่งมอบถุงยังชีพกว่า 1,100 ชุด ให้ประชาชนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย ณ ชุมชนโผงเผง หมู่ที่ 1,2,3 และ 4 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ในโอกาสนี้ รศ. ดร.พิชนี โพธารามิก ประธานมูลนิธิฯ และคณะ ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับชุมชน รวมทั้งวัดและโรงเรียน พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้นำชุมชน ทั้ง 4 หมู่บ้านอีกด้วย

จากนั้น คุณพงศา นวมครุฑ ผู้อำนวยการภาคกลาง และคณะผู้บริหาร พนักงาน บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ และคุณธิติมา กิระวานิช ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมส่งมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนทั้ง 4 หมู่ กว่า 600 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวังระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด #JAS และ #3BB ขอร่วมส่งกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้โดยเร็ว #3BBอ่างทอง

JAS และ 3BB เข้าส่งมอบถุงยังชีพพื้นที่ประสบอุทกภัย อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดชัยนาท โดยคุณณัฐสินี จิตต์ภาคภูมิ ผู้จัดการจังหวัด นำทีมพนักงาน เข้ามอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม โครงการกลุ่มบริษัทจัสมินร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัย บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3 หมู่ 12 ตำบลตลุก และ หมู่ 6 ตำบลหาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ทั้งนี้ น้ำได้เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอันเนื่องมาจาก ตลิ่งริมน้ำ แม่เจ้าพระยาได้เกิดการทรุดตัวและพังลง ส่งผลให้มวลน้ำทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านและขยายวงกว้าง บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งพื้นที่การเกษตรก็ได้รับความเสียหายด้วย
#JAS และ #3BB ขอร่วมส่งกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้โดยเร็ว #3BBชัยนาท

JAS และ 3BB เข้าส่งมอบถุงยังชีพพื้นที่ประสบอุทกภัย อำเภอปากเกร็ด และอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

คุณกิตติพงษ์ วัฒนกุลเจริญ Executive Vice President สายงานปฎิบัติการส่วนภูมิภาค บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน 3BB ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เข้าส่งมอบถุงยังชีพ ประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นของประชาชน ณ ชุมชนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเก่า ปากคลองอ้อม  อ.เมือง และชุมชนชาวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ.นนทบุรี  อันเนื่องมาจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง และน้ำระบายจากเขื่อนเจ้าพระยา ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูง และเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ที่เป็นที่พักอาศัยของประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวังระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด #JAS และ #3BB ขอร่วมส่งกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้โดยเร็ว. #3BBนนทบุรี

JAS และ 3BB เข้าส่งมอบถุงยังชีพพื้นที่ประสบอุทกภัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ภายหลังพายุฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในลำห้วยสายต่างๆ มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น และล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน วัดโรงเรียน และพื้นที่ทางการเกษตร ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณลำห้วยสำราญ ที่ถูกน้ำไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนแล้ว โดยเฉพาะ ชุมชนสะพานขาว ชุมชนโนนทรายทอง และชุมชนพันทาใหญ่ เมืองศรีสะเกษ

ในโอกาสนี้ 3BB ศรีสะเกษ นำทีมโดยคุณพิทธินนท์ กีรติอนันต์พร ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คุณสุรศักดิ์ กิจคณะ ผู้จัดการเขต พร้อมด้วยคณะผู้จัดการจังหวัด พนักงาน และคุณธิติมา กิระวานิช ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมส่งมอบถุงยังชีพ ประกอบด้วยเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ในโครงการ “กลุ่มบริษัทจัสมินร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” ณ ศูนย์อพยพผู้ประสบปัญหาอุทกภัยชั่วคราว ริมถนน บริเวณหน้าชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 60 ครัวเรือน โดยมีคุณมานะชัย บำรุงกิจ ประธานชุมชนโนนทรายทอง และคณะ รับมอบ ก่อนนำทีมเข้าชุมชนส่งมอบถุงยังชีพส่วนหนึ่งให้กับประชาชนที่ยังคงอาศัยอยู่ในชุมชน

ต่อมาได้เดินทางต่อไปยังชุมชนพันทาใหญ่ เพื่อส่งมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะน้ำห้วยสำราญล้นตลิ่งจากสภาพบ้านเรือนอาศัยอยู่ติดห้วยสำราญ และเป็นที่ลุ่มต่ำ ในโอกาสนี้ ได้ร่วมสมทบทุนเงินในการจัดซื้อเรือ เพื่อใช้สัญจรในชุมชน โดยมีคุณพะเยา โลดาลี ผู้นำชุมชนรับมอบ และนำประชาชน 90 ครอบครัว รับมอบถุงยังชีพอีกด้วย
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวังระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด #JAS และ #3BB ขอร่วมส่งกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้โดยเร็ว. #3BBศรีสะเกษ

JAS และ 3BB ส่งมอบถุงยังชีพพื้นที่ประสบอุทกภัย อำเภอเมือง และอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

3BB จังหวัดอุบลราชธานี นำทีมโดยคุณพิทธินนท์ กีรติอนันต์พร ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คุณสุรศักดิ์ กิจคณะ ผู้จัดการเขต พร้อมด้วยคณะผู้จัดการจังหวัด พนักงาน และคุณธิติมา กิระวานิช ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ส่งมอบถุงยังชีพ ประกอบด้วยเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ในโครงการ “กลุ่มบริษัทจัสมินร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว ชุมชนบ้านท่ากุดแห่ หมู่ที่ 8 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง อุบลราชธานี จำนวน 100 ชุด โดยมีพระอาจารย์เอก ชัญถาวร วัดท่ากกแห่ รับมอบพร้อมผู้นำชุมชนบ้านท่ากกแห่ หลังจากนั้น ได้นำทีมผู้บริหาร พนักงาน ลงพื้นที่ชุมชนบ้านท่ากกแห่ ส่งมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในชุมชนบางส่วน ที่ยังคงอาศัยอยู่ในบ้าน รวมทั้งพระภิกษุ และสามเณร วัดท่ากกแห่อีกด้วย
หลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังชุมชนบ้านปากเซ อำเภอตาลสุม ส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุดให้กับชุมชนบ้านปากเซ และชุมชนบ้านดอนลังกา อำเภอตาลสุม โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม คุณสุคม พิมพดี และผู้ใหญ่บ้าน กำนัน รวมทั้งผู้นำชุมชน เพื่อกระจายแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนต่อไป ในโอกาสนี้ม มีประชาชนบางส่วนที่บ้านถูกน้ำท่วมทั้งหลัง มาอาศัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว เข้ารับมอบถุงยังชีพ ในขณะเดียวกัน ทีมผู้บริหาร และพนักงานยังได้ลงเรือเข้าชุมชน เพื่อส่งมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ยังคงอาศัยอยู่ โดยการต่อเติมส่วนคลังคาบ้านเป็นที่พักอาศัยชั่วคราว รวมทั้งส่งมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วย
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีหลายๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เร่งให้ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ กลุ่มบริษัทฯ โดย 3BB อุบลราชธานี ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวังระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด #JAS และ #3BB ขอร่วมส่งกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้โดยเร็ว #3BBอุบลราชธานี

JAS และ 3BB ส่งมอบถุงยังชีพพื้นที่ประสบอุทกภัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

JAS และ 3BB ร่วมกับ Mono Group จัดกิจกรรม “ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดชัยภูมิ” ลงพื้นที่ชุมชนกุดแคน-หัวถนน อำเภอเมืองชัยภูมิ แจกจ่ายถุงยังชีพ จำนวน 220 ชุด ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ คุณธีวรา วิตนากร และผู้นำชุมชนกุดแคน-หัวถนน ร่วมรับมอบ
สำหรับการแจกจ่ายถุงยังชีพ ครั้งนี้ คุณพิทธินนท์ กีรติอนันต์พร ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พร้อมด้วยผู้จัดการเขต คุณปิยะพงศ์ สิงหานนท์ตระกูล คุณจิรโรจน์ ครองสวัสดิ์กุล ผู้จัดการจังหวัดชัยภูมิ และคุณวราริน สมมะเริงผู้จัดการจังหวัด นครราชสีมา 1 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานต่างๆ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม บมจ.จัสมินฯ และทีมพนักงาน เข้าพื้นที ส่งมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย ชุมชนกุดแคน-หัวถนน มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 220 ครัวเรือน โดยมีผู้นำชุมชน คุณสวรรค์ อ่อนละมัย พร้อมประชาชนในพื้นที่ รับมอบถุงยังขีพ
ในโอกาสนี้ คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร บริษัทโมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และพนักงาน ร่วมส่งมอบถุงยังชีพด้วย
ทั้งนี้ จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายๆ พื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก กลุ่มบริษัทฯ ร่วมส่งกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าว และให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้โดยเร็ว

JAS และ 3BB เข้าส่งมอบถุงยังชีพพื้นที่ประสบอุทกภัย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ เกิดฝนตกหนักติดต่อกันอย่างต่อเนื่องหลายวัน ร่วมกับมวลน้ำจากแม่น้ำมูล ใหลเข้าสู่แม่น้ำชี ในตัวเมืองสุรินทร์ ทำให้เกิดน้ำท่วมหนักโดยเฉพาะตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ เป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบจากลุ่มน้ำชีเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือน รวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตร ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว 3BB ได้ติดตามสถานการณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนและลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ล่าสุด 3BB สุรินทร์ โดยคุณพิทธินนท์ กีรติอนันต์พร ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คุณปิยะพงศ์ สิงหานนท์ตระกูล ผู้จัดการเขต คุณนพพล เนตรขำ ผู้จัดการจังหวัดสุรินทร์ และพนักงานลงพื้นที่ส่งมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน ชุมชนคุ้มน้อยหัวนา คุ้มฉางข้าว และคุ้มโคกช้าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จำนวน 110 หลังคาเรือน บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย
โดยมีคุณธิดา จันทินมาธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค คุณอนุสรณ์ ดวงตาทิพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค คุณผล เชิดสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค คุณลือชัย เกษสุข เลขานุการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค ให้การต้อนรับและรับมอบถุงยังชีพ ก่อนนำเข้าไปยังชุมชนเพื่อแจกจ่าย
หลังจากนั้นคุณพิสิทธิ์ บุญเพิ่ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 คุ้มบ้านน้อยหัวนา คุ้มบ้านฉางข้าว และคุ้มโคกช้าง นำทีมพนักงานเดินทางไปยังคุ้มบ้านน้อยหัวนา เพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 45 ครัวเรือน ต่อด้วยคุ้มบ้านฉางข้าว จำนวน 45 ครัวเรือน และคุ้มโคกช้าง จำนวน 20 ครัวเรือน โดยทั้ง 3 คุ้ม หมู่ที่ 6 ดังกล่าว ระดับน้ำยังท่วมสูงกว่า 2 เมตร
จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายๆ พื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ ยังคงท่วมสูง ประชาชนหลายครัวเรือนได้รับความเดือดร้อน กลุ่มบริษัทฯ ร่วมส่งกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าว และให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว

JAS และ 3BB เข้าส่งมอบถุงยังชีพพื้นที่ประสบอุทกภัย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

3BB นครราชสีมา จัดกิจกรรมโครงการ “กลุ่มบริษัทจัสมินร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” ลงพื้นที่อำเภอพิมาย แจกจ่ายถุงยังขีพ ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวังกลาง และชุมชนสำโรงชัย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
คุณพิทธินนท์ กีรติอนันต์พร ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พร้อมด้วยผู้จัดการเขต คุณปิยะพงศ์ สิงหานนท์ตระกูล คุณนิพนธ์ ป้องมิตรอมรา ผู้จัดการจังหวัดนครราชสีมา 3 พร้อมด้วยฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม บมจ.จัสมินฯ และทีมพนักงาน เข้าพื้นที ส่งมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย ชุมชนวังกลาง อำเภอพิมาย มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 42 ครัวเรือน โดยมีผู้ใหญ่บ้าน คุณสมมาศ เลือดสงคราม พร้อมประชาชนในพื้นที่ รับมอบถุงยังขีพ
จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังชุมชนสำโรงชัย อำเภอพิมาย ส่งมอบถุงยังชีพจำนวน 58 ครัวเรือน ให้กับประชาชนในชุมชนดังกล่าว โดยมีผู้ใหญ่บ้าน คุณจิตลดา อาจศึก นำประชาชนในขุมชนรับมอบถุงยังชีพ สำหรับการเข้ามอบถุงยังชีพครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนรถบรรทุก และกำลังพล จาก ร้อยเอกวสวัต จูมบาล กองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2 ค่ายสุรนารี นำรถบรรทุกถุงยังชีพเข้าพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว
ทั้งนี้ จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายๆ พื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก กลุ่มบริษัทฯ ร่วมส่งกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าว และให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้โดยเร็ว