Home FibreLAN
เพิ่มจุดสัญญาณให้ทุกห้องของบ้านเล่นเน็ตได้ทั่วถึง แรงยิ่งกว่าเร็วยิ่งขึ้นในทุกห้องทุกจุด

Home FibreLAN
แรงทั่วทุกห้องของบ้าน

*โปรโมชั่นสัญญา 24 เดือน / ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม / อุปกรณ์ขึ้นอยู่กับประเภทแพ็กเกจและพื้นที่ให้บริการ