Super Mesh
เร็ว แรง ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในบ้าน เล่นเน็ตเร็วแรงขยายสัญญาณแม้อยู่ในมุมอับ

SUPER MESH 1.5 Gbps
แรงครอบคลุมทั่วบ้านไม่มีสะดุด

*โปรโมชั่นสัญญา 24 เดือน / ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม / อุปกรณ์ขึ้นอยู่กับประเภทแพ็กเกจและพื้นที่ให้บริการ