เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีของคุณ อ่านรายละเอียดการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

Author - admin_3bb

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำป่างาม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำป่างาม อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา คือ หนึ่งใน 9 โรงพยาบาลที่ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ทำการติดตั้งพัดลมแบบแขวนผนังและส่งมอบให้ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชน ในการเข้ารับบริการ มีคุณธิติมา กิระวานิช ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล คุณฤทธิรงค์ นิยมกิจ ผู้จัดการเขต และคุณสุเทพ ทิสมบูรณ์ ผู้จัดการจังหวัด บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมพนักงานร่วมส่งมอบ โดยมีคุณยุทธนา แสงสุวรรณ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รับมอบ

202011252107-Cover-1090x730
202011252107-Inside-1090x730-1
202011252107-Inside-1090x730-2

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไข่

คุณฤทธิรงค์ นิยมกิจ ผู้จัดการเขต บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมพนักงาน 3BB จังหวัดฉะเชิงเทรา และคุณธิติมา กิระวานิช ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมส่งมอบพัดลมแบบแขวนผนังพร้อมติดตั้ง ในโครงการ “9 โรงพยาบาลด้วยห่วงใย ก้าวด้วยใจเกื้อกูล” ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี คุณธรรมนูญ ป้องเศร้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไข่ และคณะ ร่วมรับมอบทั้งนี้ การติดตั้งพร้อมส่งมอบพัดลม กลุ่มบริษัทจะยังคงดำเนินการ ในโครงการดังกล่าว ตลอดทุกเดือน เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการจากทาง รพ.สต.

202011252116-Cover-1090x730
202011252116-Inside-1090x730-1
202011252116-Inside-1090x730-2

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเล่า

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเล่า อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา คือ หนึ่งใน 9 โรงพยาบาลที่ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ทำการติดตั้งพัดลมแบบแขวนผนังและส่งมอบให้ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชน ในการเข้ารับบริการ มีคุณธิติมา กิระวานิช ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล คุณฤทธิรงค์ นิยมกิจ ผู้จัดการเขต และคุณสุเทพ ทิสมบูรณ์ ผู้จัดการจังหวัด บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมพนักงานร่วมส่งมอบ โดยมีคุณธนพร เมียงมาก เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเล่า รับมอบ

202011252127-Cover-1090x730
202011252127-Inside-1090x730

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง 21

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ยังคงเดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ทั้งสถานศึกษา วัด สถานที่ราชการต่างๆซึ่งในครั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ “9 โรงพยาบาลด้วยห่วงใย ก้าวด้วยใจเกื้อกูล” ด้วยการส่งมอบพัดลมพร้อมติดตั้งให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวนทั้งสิ้น 9 โรงพยาบาล และได้ทำการติดตั้งพัดลมแบบแขวนผนังและส่งมอบให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง 21 อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชน ในการเข้ารับบริการ โดยมีคุณธิติมา กิระวานิช ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล และคุณฤทธิรงค์ นิยมกิจ ผู้จัดการเขต บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมพนักงานร่วมส่งมอบ ซึ่งมีคุณสายฝน รวมวงค์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง 21 และคณะร่วมรับมอบ

202011252122-Cover-1090-730
202011252122-Inside-1090-730-1
202011252122-Inside-1090-730-2
202011252122-Inside-1090-730-3

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเวียง

บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย คุณพิสิษฐ์ จันทศรี ผู้อำนวยการภาค พร้อมทีมพนักงาน ทีมช่างเทคนิค และคุณธิติมา กิระวานิช หัวหน้าหน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมส่งมอบพัดลมแบบแขวนผนังพร้อมติดตั้ง ในโครงการ “9 โรงพยาบาลด้วยห่วงใย ก้าวด้วยใจเกื้อกูล” ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชน หรือผู้ป่วย ที่เข้ารับบริการจากทาง รพ.สต. โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบ

202011252100-Cover-1090-730
202011252100-Inside-1090-730-1
202011252100-Inside-1090-730-2
202011252100-Inside-1090-730-3
202011252100-Inside-1090-730-4

โรงเรียนควนสุบรรณ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 63 3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม 3BB CSR To School “Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี “ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband Internet เพื่อการศึกษา และในวันที่ 11 กันยายน 63 ตัวแทนผู้บริหาร 3BB สุราษฎร์ธานี โดยนางปณิตา พยาคภิบาล ผู้จัดการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ทำการมอบ Broadband Internet Fiber ความเร็ว 1000Mb/100Mb พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนควนสุบรรณ ซึ่งมีนางสาวสุดา แป๊ะป๋อง รักษาการแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนควนสุบรรณ และนายธงชัย ด้วงทองแก้ว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนควนสุบรรณ เป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้ โรงเรียนควนสุบรรณเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษา มีนักเรียน 182 คน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 2 ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยมอบ Broadband Internetให้โรงเรียนควนสุใช้งานเป็นระยะเวลา 1ปี

202011250930-Cover-1090x730
202011250933-Cover-1090x730-1
202011250933-Cover-1090x730-2

โรงเรียนท่าชนะ

เมื่อวันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 63 3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม 3BB CSR To School “Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี “ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband Internet เพื่อการศึกษา โดยมีตัวแทนผู้บริหาร 3BB สุราษฎร์ธานี นายพงษ์ศักดิ์ ขุนภักดี ผู้จัดการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ทำการมอบBroadband Internet Fiber ความเร็ว 1000Mb/100Mb พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับ นายสมศักดิ์ ทองสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชนะ และ นาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชนะ เป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้ โดยมอบ Broadband Internet ให้โรงเรียนท่าชนะใช้งานเป็นระยะเวลา 1ปี ปัจจุบันโรงเรียนท่าชนะเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น –มัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียน 1,228 คน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 10 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

202011250915-Cover-1090x730
202011250915-Inside-1090x730-1
202011250915-Inside-1090x730-2

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 63 3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม 3BB CSR To School “Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี “ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband Internet เพื่อการศึกษา และในวันที่ 11 กันยายน 63 ตัวแทนผู้บริหาร 3BB สุราษฎร์ธานี โดยนางปณิตา พยาคภิบาล ผู้จัดการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ทำการมอบBroadband Internet Fiber  ความเร็ว 1000Mb/100Mb พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ซึ่งมีนายอโณชัย วิเศษกลิ่น ผู้อำนวยการ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง และ ดร.อเนก สุดจำนงค์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง เป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน 470 คน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี โดยมอบ Broadband Internetให้โรงเรียนนิคมสร้างตนเองใช้งานเป็นระยะเวลา 1ปี

202011250921-Cover-1090x730
202011250922-Inside-1090x730-1
202011250922-Inside-1090x730-2
202011250922-Inside-1090x730-3

โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต

เมื่อวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 63 3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม 3BB CSR To School“Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี “ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband Internet เพื่อการศึกษาโดยมีตัวแทน 3BB สุราษฎร์ธานี นางสาวกัณทิมา เกตุแก้ว ได้ทำการมอบBroadband Internet Fiber ความเร็ว 1000Mb/100Mb พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับ นายศักดา ทองท่าชี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมรังสิต และนายสุทธิ ไชยกุล คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านพรหมรังสิต เป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้ ให้กับโรงเรียนบ้านพรหมรังสิตใช้งาน เป็นระยะเวลา 1ปี ปัจจุบันโรงเรียนบ้านพรหมรังสิตเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียน 95 คน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 6 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

202011250910-Cover-1090x730
202011250910-Inside-1090x730-1
202011250910-Inside-1090x730-2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 63 3BB จังหวัดชุมพรได้จัดกิจกรรม 3BB CSR To School “Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี “ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband Internet เพื่อการศึกษาโดยมีตัวแทนผู้บริหาร 3BB จังหวัดชุมพร นางพรพนา ผลเกษร ได้ทำการมอบBroadband Internet FTTx ความเร็ว 1000Mb/100Mb พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับ จ่าสิบเอก ศิริชัย กิตติสุบรรณ ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร และ นางสาวบุษรา รักขันโท เป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ ใช้งานเป็นระยะเวลา 1ปี ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล1 มีนักเรียน 47 คน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 3 ซอยอนุกูล1 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

202011250905-Cover-1090x730
202011250905-Inside-1090x730