เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีของคุณ อ่านรายละเอียดการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

โปรโมชั่น

ประกาศรางวัล SOMJEED AUNJAI : Bike Adventure

ประกาศรางวัล SOMJEED - AUNJAI : Bike Adventure

คะแนนสูงสุดอันดับ 1 PlayStation 5
1. คุณ รัชพล 08042544xx

คะแนนสูงสุดอันดับ 2 SAMSUNG Tablet A9 LTE
2. คุณ jirapa 09469122xx

คะแนนสูงสุดอันดับ 3 - 5 Marshall WILLEN BLACK AND BRASS (3 รางวัล)
3. คุณ สายัณ 08651602xx
4. คุณ มงคล 08771801xx
5. คุณ Pathanakorn 09495646xx

คะแนนสูงสุดอันดับ 6 - 15 Redmi SmartWatch (10 รางวัล)
6. คุณ Janya 08093666xx
7. คุณ ภานุพงษ์ 06231365xx
8. คุณ จียน 08818640xx
9. คุณ พิมานชัย 08154422xx
10. คุณ Nuntawan 08137433xx
11. คุณ สมหมาย 06564179xx
12. คุณ ศักดิ์สิทธิ์ 08118518xx
13. คุณ สลิกา 09839051xx
14. คุณ จิราคม 09099221xx
15. คุณ ณัฐภัทร 08591056xx

ผู้เล่นที่มีจำนวนครั้งที่เล่นสูงสุด 70 อันดับแรก รับรางวัลปลอบใจรับ Lazada Gift Voucher มูลค่ารางวัลละ 500 บาท (รวมจำนวน 70 รางวัล)
1. คุณ ฤทัยรัตน์ 08413444xx
2. คุณ กุลนิดา 06396166xx
3. คุณ อาทิตยา 08066244xx
4. คุณ Ponpan 08153264xx
5. คุณ เก็จวลี 08180693xx
6. คุณ ณัฐพล 06303505xx
7. คุณ นัทธมน 09262552xx
8. คุณ ทวีวัฒน์ 08963679xx
9. คุณ อนุวัฒน์ 06166532xx
10. คุณ ปองขวัญ 06319130xx
11. คุณ ภาณุพงษ์ 09801048xx
12. คุณ สุขวัฒน์ 08509995xx
13. คุณ กัมปนาท 08963693xx
14. คุณ Kritchakai 08103542xx
15. คุณ เกรียง 08595947xx
16. คุณ พิมพิศา 09887997xx
17. คุณ warakorn 08445149xx
18. คุณ กาเมษฏ์ 09181677xx
19. คุณ Nontawat 09228159xx
20. คุณ Chayanit 06390949xx
21. คุณ นีรสรา 09461256xx
22. คุณ สันติภาพ 09700340xx
23. คุณ อนุพงศ์ 08320640xx
24. คุณ จักรี 08486454xx
25. คุณ สมพร 08013687xx
26. คุณ เอื้องศิริ 08988802xx
27. คุณ ธาดาพงศ์ 09989290xx
28. คุณ ปวีณา 09037470xx
39. คุณ เปรมวดี 09442869xx
30. คุณ ทอฝัน 06224371xx
31. คุณ วรัญญู 09566557xx
32. คุณ จันทิมา 08518505xx
33. คุณ วุฒิชัย 08053835xx
34. คุณ พีรวิชญ์ 06364783xx
35. คุณ ประเทือง 09097914xx
36. คุณ ประเมศฐ์ 08188079xx
37. คุณ วันทนีย์ 08032499xx
38. คุณ ศักดิ์ 08151919xx
39. คุณ บันลือ​ศักดิ์​ 08307786xx
40. คุณ ธีรพงศ์ 06129228xx
41. คุณ สุพัตรา 09302777xx
42. คุณ เบ็ญจา 06539144xx
43. คุณ กัญญาณัฐ 08285500xx
44. คุณ ปัทมพร 09014331xx
45. คุณ ณัชพล 06363123xx
46. คุณ ระพีพร 09835922xx
47. คุณ ศราวุฒิ 09960721xx
48. คุณ Sittipong 06282356xx
49. คุณ อมรเทพ 08490228xx
50. คุณ ธวัชชัย 09258570xx
51. คุณ Wiparat 09559261xx
52. คุณ Kanokwan 08941873xx
53. คุณ ทัศน์พล 06238634xx
54. คุณ นภัศนันท์ 08079227xx
55. คุณ Wannisa 09723169xx
56. คุณ กรรณิการ์ 08335609xx
57. คุณ สุรีย์ 08776469xx
58. คุณ ชานุ 08198141xx
59. คุณ ชนฏ 08137394xx
60. คุณ วรวุฒิ 09554334xx
61. คุณ อภิวัฒน์ 08282415xx
62. คุณ somsak 09344153xx
63. คุณ กิตติภูมิ 09619046xx
64. คุณ สุปราณี 09809695xx
65. คุณ กษิดิ์เดช 08285055xx
66. คุณ สุรเสม 09177611xx
67. คุณ walaimas 08259169xx
68. คุณ เอกพันธุ์ 08013162xx
69. คุณ กิติวรรณ 09436286xx
70. คุณ กฤษณา 08692841xx

หมายเหตุ
– เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุด 15 อันดับแรกภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ประกาศรางวัล และผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีของรางวัล 5% พร้อมส่งหลักฐานการรับของรางวัลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 โดยสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับเองได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายจัดส่งทางไปรษณีย์ หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับรางวัล ถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณีและไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ชดเชยอื่น ๆ ได้
– ผู้ที่ได้รับรางวัลปลอบใจ ทางบริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัล Lazada Gift Voucher ให้ทาง E-Mail ที่ผู้ร่วมสนุกใช้ในการลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 ทั้งนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ภายหลังทุกกรณี
– สงวนสิทธิ์การรับรางวัลสูงสุด 1 รางวัล/ชื่อ – นามสกุล, เบอร์มือถือ, LINE ID, หรือรหัสลูกค้าที่ใช้ในการลงทะเบียนเท่านั้น
– ของรางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
– กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิงเท่านั้น ในกรณีที่ทางบริษัทตรวจสอบพบว่าคะแนนผู้เล่นเกินจากคะแนนสูงสุดที่ระบบกำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบคะแนนออกจากระบบและจะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลไม่ว่ากรณีใด ๆ และผู้เล่นดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ในอนาคตของทางบริษัทฯ
– ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าผู้โชคดีที่มีคะแนนสูงสุด 15 อันดับแรกมีพฤติกรรมฉ้อฉลหรือเจตนาที่จะเล่นแทนผู้อื่น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การรับรางวัลทุกกรณีและจะนำของรางวัลนั้นไปใช้กับแคมเปญทางการตลาดในอนาคต
– ยึดคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันสิ้นสุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก รายละเอียดหรือเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า AIS 3BB FIBRE3 เท่านั้น พนักงานภายในบริษัทฯ และญาติของพนักงานไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
– ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯได้ที่ https://it-ess.triplet.co.th/privacy-policy

3BB Points Transfer to AIS Points

1. การโอนคะแนนสะสม 3BB Points สงวนสิทธิ์สําหรับลูกค้า 3BB ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ที่มีหมายเลขโทรศัพท์เอไอเอสหรือ เน็ตบ้านเอไอเอสไฟเบอร์ (ขึ้นต้นด้วย 880) เท่านั้น

2. การโอนคะแนนสะสม 3BB Points เป็น AIS Points ต้องทํารายการผ่านทางช่องทาง 3BB Member Application เท่านั้น

3. คะแนนสะสม 3BB Points ทุกๆ 3 คะแนน สามารถโอนเป็นคะแนนสะสม AIS Points ได้ 1 คะแนน

4. จํากัดการโอนคะแนนสะสม3BB Points สูงสุด 300 พอยท์/แคมเปญ

5. คะแนนสะสม 3BB Points จะถูกตัดทันที และลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งผลไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้ยืนยันไว้ขณะทํารายการโอนคะแนนสะสมผ่าน 3BB Member Application

6. หลังจากทํารายการโอนคะแนนเสร็จสมบูรณ์คะแนนสะสม AIS Points จะถูกโอนเข้าอัตโนมัติ ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ AISหรือ หมายเลขเน็ตบ้าน AISที่ลูกค้าระบุให้รับคะแนนAIS Points ในทันที

7. คะแนนสะสมที่โอนสําเร็จแล้วไม่สามารถยกเลิก แลกเปลี่ยน และ/หรือส่งต่อได้ รวมถึงไม่ สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อตัดสิทธิ์การโอนคะแนน จากการกระทําใด ๆ ก็ ตาม อันมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นพฤติกรรม และ/หรือกิจกรรม ฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิด อันตรายต่อโปรโมชันนี้หรือต่อบริษัท

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้

10. สามารถโอนคะแนนสะสม3BB Points เป็นAIS Points ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

ประกาศรางวัล MONOMAX Movie Puzzle

ประกาศรางวัล MONOMAX Movie Puzzle

อันดับ 1 รับโทรศัพท์มือถือ SAMSUNG Galaxy A05S มูลค่า 5,499 บาท จำนวน 1 รางวัล
1. คุณจิราคม 09099221XX

อันดับ 2-6 รับ Starbucks Gift Voucher 500 บาท จำนวน 5 รางวัล

1. คุณวศิน 08416454XX
2. คุณอับดุลเลาะห์ 08566657XX
3. คุณสุธิรัตน์ 08403372XX
4. คุณปรานอม 08687801XX
5. คุณพัชรินทร์ 08630725XX

รางวัลที่ 7-16 รับของพรีเมียม MONOMAX มูลค่ารางวัลละ 250 บาท (รวม 10 รางวัล)
1. คุณนิธิกานต์ 09699194XX
2. คุณวรินทร 06222445XX
3. คุณนนทวัฒน์ 08910511XX
4 คุณวีรพัชร 09874715XX
5 คุณภาณุพงษ์ 09801048XX
6 คุณThitipong 08162250XX
7 คุณ ลัดดาวัลย์ 08429569XX
8 คุณธิดารัตน์ 06459625XX
9. คุณเปรมฤทัย 08793862XX
10 คุณปัทมพร 09014331XX

เงื่อนไขกิจกรรม
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลโทรศัพท์มือถือ SAMSUNG Galaxy A05S มูลค่า 5,499 บาท ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดการรับของรางวัลภายใน 5 วันทำการ โดยผู้โชคดีจะต้องส่งหลักฐานการรับของรางวัลและชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีของรางวัล 5% และต้องเดินทางมารับของรางวัลด้วยตัวเองภายในวันที่ 30 เมษายน 2567
- ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัล Starbucks Gift Voucher และ ของพรีเมียม MONOMAX ทาง MONOMAX จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่ประกาศรางวัล
- ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกได้มากกว่า 1 ครั้ง แต่จะได้สิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น (กรณีเป็นผู้โชคดี)
- ของรางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
- ยึดคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันสิ้นสุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก รายละเอียดหรือเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯได้ที่ https://it-ess.triplet.co.th/privacy-policy

Loveyouflower

ลูกค้า 3BB FIBRE3 รับส่วนลด 200 บาท เมื่อมียอดสั่งซื้อ 2,000 บาท ใส่โค้ดส่วนลด 3BB200 ที่ https://www.loveyouflower.com/ พร้อมบริการจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ และนนทบุรี
 • Code  3BB200 
 • ระยะเวลา : 1 มี.ค. 67 –  31 ธ.ค. 67
 • วิธีการรับสิทธิ์ กรอก Code ส่วนลดในขั้นตอนการชำระเงิน
เงื่อนไข
- สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้า 3BB FIBRE3 เท่านั้น
- ต้องทำการ Log in เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ www.loveyouflower.com ก่อนการสั่งซื้อ ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 67 –  31 ธ.ค. 67
- ต้องบันทึกรหัสส่วนลด 3BB200  ทุกครั้งที่สั่งซื้อ เท่านั้น และโค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโค้ดส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สินค้าที่อยู่ในระหว่างลดราคาประเภทอื่น ๆ ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
- รับส่วนลด 200 บาท  เมื่อมียอดสั่งซื้อ 2,000 บาท
- โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย กรุณาตรวจสอบรายการสินค้าก่อนทำการสั่งซื้อ
- คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได ้ที่เบอร์ 02-026-3193 หรือ LINE : @loveyouflower

Mercular

ลูกค้า 3BB FIBRE3 รับส่วนลด 200 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่ Mercular ครบ 1,200 บาท 
เงื่อนไข
- สิทธิพิเศษนี้สำหรับการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ Mercular.com เท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องกรอก Code ส่วนลดในขั้นตอนการชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์
- สิทธิพิเศษนี้งดร่วมรายการกับ Flash Sale หรือโปรโมชั่นอื่น ๆ
- จำกัด 300 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
- ส่วนลดไม่สามารถแลก เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิทธิพิเศษ อื่นๆ ได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิก รายละเอียดโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook :  https://www.facebook.com/mercular/ หรือ  Line : https://lin.ee/tp58UUCL

TopValue

ลููกค้า 3BB FIBRE3  รับส่วนลดลด 15%  เมื่อซื้อสินค้า 500 ขึ้นไป (ลดสูงสุด 1,000 บาท)
 • Code  : 3BBTOP
 • ระยะเวลา 1 มี.ค 67 - 31 พ.ค. 67
 • จำนวนสิทธิ์  1,000 สิทธิ์
 • วิธีการรับสิทธิ์  กรอก Code ส่วนลดในขั้นตอนการชำระเงินผ่าน www.topvalue.com
เงื่อนไข
- ระยะเวลา 1 มี.ค 67 - 31 พ.ค. 67
- ส่วนลดสำหรับ www.topvalue.com เท่านั้น
- ใส่โค้ดก่อนยืนยันรายการสั่งซื้อและชำระเงิน เพื่อใช้เป็นส่วนลด15%  เมื่อซื้อสินค้า 500 ขึ้นไป  ( ลดสูงสุด 1,000 บาท )
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้า Flash Sale, Clearance Sale, ระบบผ่อนชำระ และโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
- ต้อง Login ใน www.topvalue.com ก่อนใช้สิทธิ์ทุกครั้ง
- จำกัด 1,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรม  และจำกัด 1 สิทธิ์ / USER ตลอดระยะเวลากิจกรรม
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งปัญหาในการใช้งานโค้ดส่วนลด กรุณาติดต่อ โทร.1277 หรือ 02-0266223 หรือ 098-824-8824

ANKER

ลูกค้า 3BB FIBRE3  รับส่วนลด 5% ไม่มีขั้นต่ำ สูงสุด 300 บาท เมื่อซื้อสินค้าจากเว็บไซต์  ANKER 
 • Code: 3BBANKER 
 • จำนวนสิทธิ์  100 สิทธิ์
 • ระยะเวลา  1 มีค - 31 พค. 67
 • ช่องทางการรับสิทธิ์ สั่งซื้อและใส่โค้ดผ่านทาง LINE : @ankerthailand
 • https://shop.line.me/@ankerthailand
เงื่อนไข 
- สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้า 3BB FIBRE3 ที่ซื้อสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด
- ส่วนลดนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
- ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นอื่นๆของทางร้านได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก รายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE : @ankerthailand

Eminence Thailand

ลูกค้า 3BB FIBRE3 รับส่วนลด 10% เมื่อสั่งซื้อสินค้าที่ Eminence Thailand
 • CODE : EMIN3BB10
 • จำนวนสิทธิ์ : ไม่จำกัดสิทธิ์
 • ระยะเวลา : 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2567
 • ช่องทางการรับสิทธิ์ : กรอก CODE ที่ Shopee : Eminence Thailand https://shopee.co.th/eminence_thailand
เงื่อนไข
- สิทธิพิเศษสำหรับการสั่งซื้อผ่านช่องทางที่กำหนดเท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิก รายละเอียดโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE OA : @healthcareeminence