เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีของคุณ อ่านรายละเอียดการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

โปรโมชั่น

ลูกค้า 3BB ชำระค่าบริการรายปีรับฟรี ส่วนลด 8%

เงื่อนไขลูกค้า 3BB ชำระค่าบริการล่วงหน้ารายปี ผ่านช่องทาง 3BB Shop และช่องทางออนไลน์

เงื่อนไข (TH)
1. ลูกค้าต้องชำระค่าบริการล่วงหน้ารายปี ผ่านช่องทาง 3BB Shop , ช่องทาง 3BB Application หรือ Website 3BB เท่านั้น
2. กรณีชำระผ่าน 3BB Shop ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 8% และเลือกได้ว่าจะรับของพรีเมียม หรือ 3BB Point 300 พอยต์ โดยจำกัดสิทธิ์ 1 รหัสลูกค้าต่อ 1 รายการ
3. กรณีชำระผ่าน 3BB Application หรือ Website 3BB ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 8% และ 3BB Point 300 คะแนน เมื่อชำระค่าบริการล่วงหน้ารายปี ผ่านช่องทาง 3BB Application และ Website 3BB โดยจำกัดสิทธิ์ 1 รหัสลูกค้าต่อ 1 รายการ
4. สงวนสิทธิ์ 1 รหัสลูกค้า เมื่อเลือกชำระค่าบริการล่วงหน้ารายปีแล้วไม่สามารถสมัครหักชำระค่าบริการรายเดือนอัตโนมัติ (Direct Debit) ได้
5. กรณียกเลิกและทำเรื่องคืนเงินการชำระค่าบริการล่วงหน้ารายปี ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษของโปรโมชั่นนี้ทั้งหมด และต้องส่งมอบของพรีเมียม/คืนพอยต์ให้กับบริษัทฯ
6. ในกรณีที่ใช้แพ็กเกจสำหรับพนักงานจะไม่ได้รับส่วนลด 8% แต่ยังคงได้รับสิทธิ์พิเศษอื่นๆ ตามที่โปรโมชั่นกำหนด
เงื่อนไขธนาคารกรุงเทพ

เงื่อนไข (EN)
1.Customers must make 12-month advance payments through 3BB Shop, 3BB Application or Website 3BB only.
2.In case of the customers pay in advance via 3BB Shop, Customers will receive 8% discount and can choose to receive a premium or 3BB Point 300 points, limit of 1 customer code per 1 transaction.
3.In case of the customers pay in advance via 3BB Application or Website, Customers will receive 8% discount and 3BB Point 300 points, limit of 1 customer code per 1 transaction.
4. One Customer code can apply this promotion only once a time; chosen to make a 12-month advance payment, customer can no longer apply for direct debit monthly payment promotion.
5.In case of service cancellation and refund of the 12-month advance payment, Customers will not receive privileges of this promotion.
6.In case of using the package for employees, will not receive 8% discount but still receive other special privileges as specified by the promotion.

ลูกค้า 3BB ชำระค่าบริการ 6 เดือนรับฟรี ส่วนลด 5%

เงื่อนไขลูกค้า 3BB ชำระค่าบริการล่วงหน้ารายปี ผ่านช่องทาง 3BB Shop และช่องทางออนไลน์

เงื่อนไข (TH)
1. ลูกค้าต้องชำระค่าบริการล่วงหน้ารายปี ผ่านช่องทาง 3BB Shop , ช่องทาง 3BB Application หรือ Website 3BB เท่านั้น
2. กรณีชำระผ่าน 3BB Shop ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 8% และเลือกได้ว่าจะรับของพรีเมียม หรือ 3BB Point 300 พอยต์ โดยจำกัดสิทธิ์ 1 รหัสลูกค้าต่อ 1 รายการ
3. กรณีชำระผ่าน 3BB Application หรือ Website 3BB ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 8% และ 3BB Point 300 คะแนน เมื่อชำระค่าบริการล่วงหน้ารายปี ผ่านช่องทาง 3BB Application และ Website 3BB โดยจำกัดสิทธิ์ 1 รหัสลูกค้าต่อ 1 รายการ
4. สงวนสิทธิ์ 1 รหัสลูกค้า เมื่อเลือกชำระค่าบริการล่วงหน้ารายปีแล้วไม่สามารถสมัครหักชำระค่าบริการรายเดือนอัตโนมัติ (Direct Debit) ได้
5. กรณียกเลิกและทำเรื่องคืนเงินการชำระค่าบริการล่วงหน้ารายปี ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษของโปรโมชั่นนี้ทั้งหมด และต้องส่งมอบของพรีเมียม/คืนพอยต์ให้กับบริษัทฯ
6. ในกรณีที่ใช้แพ็กเกจสำหรับพนักงานจะไม่ได้รับส่วนลด 8% แต่ยังคงได้รับสิทธิ์พิเศษอื่นๆ ตามที่โปรโมชั่นกำหนด
เงื่อนไขธนาคารกรุงเทพ

เงื่อนไข (EN)
1.Customers must make 12-month advance payments through 3BB Shop, 3BB Application or Website 3BB only.
2.In case of the customers pay in advance via 3BB Shop, Customers will receive 8% discount and can choose to receive a premium or 3BB Point 300 points, limit of 1 customer code per 1 transaction.
3.In case of the customers pay in advance via 3BB Application or Website, Customers will receive 8% discount and 3BB Point 300 points, limit of 1 customer code per 1 transaction.
4. One Customer code can apply this promotion only once a time; chosen to make a 12-month advance payment, customer can no longer apply for direct debit monthly payment promotion.
5.In case of service cancellation and refund of the 12-month advance payment, Customers will not receive privileges of this promotion.
6.In case of using the package for employees, will not receive 8% discount but still receive other special privileges as specified by the promotion.

ลูกค้า 3BB ชำระค่าบริการ 3 เดือนรับฟรี ส่วนลด 3%

เงื่อนไขลูกค้า 3BB ชำระค่าบริการล่วงหน้ารายปี ผ่านช่องทาง 3BB Shop และช่องทางออนไลน์

เงื่อนไข (TH)
1. ลูกค้าต้องชำระค่าบริการล่วงหน้ารายปี ผ่านช่องทาง 3BB Shop , ช่องทาง 3BB Application หรือ Website 3BB เท่านั้น
2. กรณีชำระผ่าน 3BB Shop ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 8% และเลือกได้ว่าจะรับของพรีเมียม หรือ 3BB Point 300 พอยต์ โดยจำกัดสิทธิ์ 1 รหัสลูกค้าต่อ 1 รายการ
3. กรณีชำระผ่าน 3BB Application หรือ Website 3BB ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 8% และ 3BB Point 300 คะแนน เมื่อชำระค่าบริการล่วงหน้ารายปี ผ่านช่องทาง 3BB Application และ Website 3BB โดยจำกัดสิทธิ์ 1 รหัสลูกค้าต่อ 1 รายการ
4. สงวนสิทธิ์ 1 รหัสลูกค้า เมื่อเลือกชำระค่าบริการล่วงหน้ารายปีแล้วไม่สามารถสมัครหักชำระค่าบริการรายเดือนอัตโนมัติ (Direct Debit) ได้
5. กรณียกเลิกและทำเรื่องคืนเงินการชำระค่าบริการล่วงหน้ารายปี ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษของโปรโมชั่นนี้ทั้งหมด และต้องส่งมอบของพรีเมียม/คืนพอยต์ให้กับบริษัทฯ
6. ในกรณีที่ใช้แพ็กเกจสำหรับพนักงานจะไม่ได้รับส่วนลด 8% แต่ยังคงได้รับสิทธิ์พิเศษอื่นๆ ตามที่โปรโมชั่นกำหนด
เงื่อนไขธนาคารกรุงเทพ

เงื่อนไข (EN)
1.Customers must make 12-month advance payments through 3BB Shop, 3BB Application or Website 3BB only.
2.In case of the customers pay in advance via 3BB Shop, Customers will receive 8% discount and can choose to receive a premium or 3BB Point 300 points, limit of 1 customer code per 1 transaction.
3.In case of the customers pay in advance via 3BB Application or Website, Customers will receive 8% discount and 3BB Point 300 points, limit of 1 customer code per 1 transaction.
4. One Customer code can apply this promotion only once a time; chosen to make a 12-month advance payment, customer can no longer apply for direct debit monthly payment promotion.
5.In case of service cancellation and refund of the 12-month advance payment, Customers will not receive privileges of this promotion.
6.In case of using the package for employees, will not receive 8% discount but still receive other special privileges as specified by the promotion.

บริการ 3BB My Cashback (บริการเครดิตเงินคืน)

บริการ My Cashback (บริการเครดิตเงินคืน) เป็นบริการที่ให้บริการโดยบริษัท อินไซต์ มีเดีย จำกัด / Insite Media Co., Ltd. (“MyCashback”) โดย MyCashback มอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้า 3BB

- สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า 3BB โดยรับสิทธิ์ใช้บริการผ่านช่องทาง 3BB Member Application เท่านั้น

- ลูกค้า 3BB ใช้ 100 พอยต์ แลกรับเครดิตเงินคืนเข้าในกระเป๋าเงินของลูกค้าที่ผูกไว้กับบัญชีบริการ My Cashback มูลค่า 140 บาท โดยจำกัด 1 รหัสลูกค้า ใช้สิทธิได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 

- ผู้ที่ต้องการเข้าถึงการใช้งานสำหรับซื้อสินค้าผ่านบริการ My Cashback มีข้อกำหนดดังนี้

 1. สมาชิกมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 2. สมาชิกจะต้องซื้อสินค้ากับร้านค้าพันธมิตรผ่านบริการนี้เท่านั้น
 3. สมาชิกจะต้องทำการเพิ่มสินค้าลงในตระกร้า
 4. สมาชิกจะต้องทำการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์
 5. สมาชิกต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย

- การรับเงินคืน

 1. ทุกการสั่งซื้อจะต้องได้รับการอนุมัติจากทางเจ้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
 2. สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์รับเงินคืนใน 1 วัน จะสามารถสะสมเงินในกระเป๋าเงิน และสามารถถอนเงินได้ทันทีเมื่อครบจำนวนขั้นต่ำที่ระบบกำหนด และหากมีรายการที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากทางเจ้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ระบบจะหักเงินจำนวนดังกล่าวกลับคืนสู่ระบบ และยอดเงินในกระเป๋าเงินของสมาชิกจะติดลบได้ และบัญชีสมาชิกจะถูกระงับชั่วคราว
 3. สมาชิกที่ไม่ได้รับสิทธิ์รับเงินคืนใน 1 วัน จะสามารถรับเงินคืนได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยืนยันรายการแล้วเท่านั้น ระยะเวลายืนยันรายการจากเจ้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซประมาณ 120 วัน

- การถอนเงิน

 1. สามารถถอนเงินทั้งหมด จากกระเป๋าเงินที่สมาชิกสะสม เมื่อครบจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด 150 บาท
 1. สามารถถอนเงินจากกระเป๋าเงินที่สมาชิกสะสมไปยังบัญชีธนาคารที่สมาชิกกำหนดได้เอง โดยเงินคืนนี้เป็นความรับผิดชอบของ MyCashback แต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้โอนคืนให้แก่สมาชิก
 2. ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินคืนเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของธนาคารที่สมาชิกเป็นผู้กำหนด บริษัทฯ จะ
  ไม่รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากรายการถอนเงิน
 1. สมาชิกจะได้รับเงินคืน หลังจากรายการถอนเงินของสมาชิกได้รับการอนุมัติจาก MyCashback แล้วภายใน 7 วันทำการ

- การระงับการใช้บริการเมื่อทำผิดข้อกำหนด

 1. สมาชิกมีกระเป๋าเงินติดลบ
 2. โดยดุลพินิจของ MyCashback แล้วเห็นว่า สมาชิกมีการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าบ่อยครั้ง
 3. สมาชิกมีเจตนาฉ้อโกง หรือ ไม่ประสงค์ดีต่อระบบ

 

- เงื่อนไขอื่นๆ

 1. รายการเงินคืนเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของแต่ละร้านค้า สามารถตรวจสอบข้อกำหนดต่างๆ ของร้านค้าได้ตามแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของแต่ละร้านค้า
 2. MyCashback ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง จำนวนเงินคืนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินคืนที่สมาชิกได้รับแล้ว

- รายละเอียดรายการซื้อสินค้า การเข้าถึงการใช้งานบริการ การรับเงินคืน การถอนเงิน การระงับการใช้บริการ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ MyCashback กำหนด

- บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เป็นผลหรือสืบเนื่องมาจากบริการ My Cashback หรือที่เกิดจากกรณีมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการใดๆ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตของบริการ My Cashback รวมถึงข้อจำกัดในการให้บริการในกรณีล่าช้า เหตุเสีย เหตุขัดข้องใดๆ อันเนื่องมาจากบริการ My Cashback ซึ่ง MyCashback เป็นผู้ให้บริการดังกล่าว

- กรณีที่บริการ MyCashback สิ้นสุดลง บริษัทฯ จะทำการแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ และสมาชิกจะต้องทำการถอนเงินทั้งหมดจากกระเป๋าเงินที่สมาชิกสะสมไว้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริการ MyCashback
สิ้นสุดลง หากสมาชิกไม่ได้ดำเนินการถอนเงินภายในกำหนดเวลา สมาชิกหมดสิทธิได้รับการคืนเงินดังกล่าว บริษัทฯ
ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อสมาชิกเกี่ยวกับการที่บริการ MyCashback สิ้นสุดลงไม่ว่าสมาชิกจะได้ทำการถอนเงินดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ MyCashback แต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้รับผิดชอบ
โอนเงินดังกล่าวคืนให้แก่สมาชิกในทุกกรณี

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเฉพาะส่วนของบริษัทฯ โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

Terms and conditions for My Cashback Service:

My Cashback Service (Cashback Service) is a service provided by Insite Media Company Limited (“MyCashback”), MyCashback gives special privileges to 3BB customers;

- Exclusive for 3BB customers who redeem 3BB points at 3BB Member Application;

- Redeem 3BB points in the amount of 100 points to receive cash back into your wallet at your own My Cashback Service account, in the amount of 140 Baht;

- Point redemption is limited to one time only per 1 account number;

 

- To access for purchasing through My Cashback Service, the following requirements are required:

 1. At least 18 years of age.
 2. The member must purchase the products from the partner stores through My Cashback Service only.
 3. The member must add products to cart.
 4. The member must make the payment completely.
 5. The member must have a residence in Thailand.

- Receiving Cashback

 1. All purchases must be approved by the ecommerce platform owner.
 2. Members who are entitled to receive a refund within 1 day will be able to accumulate money in the wallet, Member’s My Cashback Service account, and can withdraw money immediately after reaching the minimum amount set by the system. If there are items that are disapproved by the ecommerce platform owner, the system will deduct the amount back to the system.  Then your wallet balance can be negative and member accounts will be temporarily suspended.
 3. Members who are not eligible to receive a refund within 1 day will be able to receive a refund only after the ecommerce platform owner has confirmed the transaction. Duration for such confirmation around 120 days.

- Withdrawal

 1. All money can be withdrawn from the wallet that the member has accumulated to the minimum required amount 150 Baht.
 2. All money can be withdrawn from the wallet where the member has accumulated the minimum amount required to your own Bank Account. MyCashback is solely responsible for transferring such money back to the member.
 3. Withdrawal fees is subject to the terms and conditions of the bank as specified by the member. The Company shall not be responsible for any fees incurred from withdrawal transactions.
 1. Members will receive a refund after the member's withdrawal has been approved by MyCashback within 7 working days.

 

- Suspension of service when the terms are breached

 1. Members have a negative wallet.
 2. MyCashback's discretion considers that members frequently cancel the order.
 3. The member has a tendency to cheat or has bad intention against for the system.

 

- Other conditions

 1. The cashback is subject to the terms and conditions of each e-commerce platform owner. The member can check the terms and conditions of each store according to each e-commerce platform.
 2. MyCashback reserves the right to change the amount of cash back without prior notice. And there will be no change to the amount of cash back in case that members have already received cash back.

 

- The details of shopping lists, accessibility to My Cashback Service, receiving cashback, withdrawal, suspension of service and other conditions are subject to the terms and conditions as specified by MyCashback.

 

- Triple T Broadband Public Company Limited (the “Company”) shall not be responsible for any damage, loss, or expenses whether directly or indirectly arising or resulting from My Cashback Service or arising from any changes, increase or decrease or modification of the process of My Cashback Service both at present and in the future, including any limitation of service in case of delay or any disruptions caused by My Cashback Service which MyCashback is the service provider.

 

- In case of MyCashback Service is terminated, the Company will notify the member in advance through the Company's channels and the member shall withdraw all money from the wallet that the member has accumulated within 30 days from the termination date of MyCashback Service. If the member fails to withdraw the money within such period, the member is not entitled to receive such money back. The Company shall not be responsible for the termination of MyCashback Service whether the member has withdrawn all or part of such money within the said period or not. MyCashback is solely responsible for transferring such money back to the member in all cases.

 

- The Company reserves the right to change the Company’s terms and conditions without prior notice.

3BB WeTV VIP

เงื่อนไขการใช้บริการ 3BB WeTV VIP

 • บริการ3BB WeTV VIP เป็นแพ็กเกจบริการเสริมรายเดือนที่ WeTV ผู้ให้บริการสตรีมมิ่งคอนเทนต์ร่วมแคมเปญกับ 3BB ผู้ให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ซึ่งสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนกับ 3BB ในรูปแบบบุคคลธรรมดา และอยู่ในพื้นที่ที่มีโครงข่ายการให้บริการของ 3BB เท่านั้น
  • ลูกค้าสามารถสมัครแพ็กเกจผ่านช่องทาง 3BB Member Application ได้เท่านั้น
  • การสมัครแพ็กเกจ 3BB WeTV VIP ของลูกค้าจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผูกบัญชี 3BB VIP กับ WeTV ตามขั้นตอนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ลูกค้ากดสมัครแพ็กเกจ 3BB WeTV VIP ผ่านแอป 3BB Member หากลูกค้าไม่ได้ทำรายการภายในเวลาที่กำหนด การสมัครครั้งนั้นๆ ถือว่ายกเลิก ลูกค้าสามารถกดสมัครอีกครั้งได้ โดยรายละเอียดแพ็กเกจขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่มีจำหน่าย ณ วันที่ลูกค้าสมัครใช้บริการอีกครั้ง
  • ลูกค้าที่สมัครใช้บริการตั้งแต่
  16 เม.ย. 2565 เป็นต้นไป คิดอัตราค่าบริการรายเดือน 129 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และไม่รวมค่าบริการอินเตอร์เน็ต
  • กรณีลูกค้าต้องการยกเลิกการใช้บริการ 3BB WeTV VIP ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า ก่อนถึงวันครบรอบการใช้บริการรอบนั้นๆ อย่างน้อย 5 วัน หากลูกค้าแจ้งหลังจากนั้น ผลการยกเลิกการใช้บริการดังกล่าวจะมีผลยกเลิกในรอบการใช้บริการถัดไป
  • ในกรณีที่มีการยกเลิกการใช้บริการ 3BB WeTV VIP ก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 2565 ลูกค้าสามารถกลับมาสมัครใช้บริการอีกครั้งได้ โดยอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับราคาแพ็กเกจที่มีจำหน่าย ณ วันที่ลูกค้าสมัครใช้บริการอีกครั้ง
  • กรณีลูกค้ามีแพ็กเกจรายเดือน WeTV VIP อยู่แล้ว ไม่สามารถสมัครแพ็กเกจเสริมซ้ำได้
  • กรณีลูกค้ายกเลิกบริการอินเทอร์เน็ต บริการ 3BB WETV VIP ถือว่าสิ้นสุด และกรณีที่ลูกค้าขอระงับใช้บริการอินเทอร์เน็ตชั่วคราว บริการ 3BB WETV VIP จะถือว่าสิ้นสุดและลูกค้าสามารถกลับมาสมัครใช้บริการได้อีกครั้งเมื่อกลับมาใช้บริการอินเทอร์เน็ต
  • ส่วนลดที่ได้รับจากการสมัครบริการเสริมนี้ ไม่สามารถแลก หรือ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือ ส่วนลดอื่นๆได้
  • บริการ 3BB WeTV VIP นี้ มีไว้สำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์และ/หรือมีผลกระทบต่อผู้อื่น
  • รับชมบริการ 3BB WeTV VIP ผ่านทางแอป WeTV และ/หรือผ่านกล่อง 3BB GIGATV BOX โดยสามารถรับชมภายในประเทศเท่านั้น และรองรับการรับชม 2 อุปกรณ์ในช่วงเวลาเดียวกันต่อ 1 บัญชี (ลูกค้าสามารถดาว์นโหลดแอป WeTV ได้ฟรีจาก Google Play Store และ App Store โดยแอปรองรับระบบปฏิบัติการ Andriod 4.4 และ iOS 9 ขึ้นไป)
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกรายละเอียดโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • รายละเอียดรายการรับชมคอนเทนต์สำหรับบริการ 3BB WeTV VIP และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ WeTV กำหนด
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการรายเดือน การเพิ่มหรือลดคอนเทนต์ใดๆ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต และข้อจำกัดในการให้บริการในกรณีล่าช้า เหตุเสีย เหตุขัดข้องใดๆ อันเนื่องมาจากบริการ ของ WeTV ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสตรีมมิ่งคอนเทนต์ดังกล่าว 

3BB/WeTV VIP Terms of Service

 • 3BB /WeTV VIP is a monthly add-on package that WeTV, a content streaming provider joins campaigns with 3BB, an Internet broadband provider, which is reserved only for customers who are registered with 3BB as individuals and are in areas with a 3BB network.
  • Customers can only sign up for the package via the 3BB Member app .
  • The 3BB WeTV VIP package subscription will be completed when the customers bind 3BB account with WeTV VIP within 7 days from the date the customer subscribes package through the 3BB Member app, within the specified time that application will be considered cancelled. However, customers can re-subscribe and the service fee depends on the package price available on the day the customer re-subscribes.
  • Customers who subscribe from 16 April 2022 onwards, the service fee will be charge at 129 Bath per month. The service fee is inclusive of VAT and does not include the internet service fee.
 • In the event that the customer wants to terminate the 3BB WeTV VIP Package, the customer must request in advance at least 5 days before the last day in the WeTV cycle, if the customer notifies after that the result of termination will be effective in the next cycle.
  • In the event that the 3BB WeTV VIP service is cancelled before 31 December 2022, customers can re-subscribe. However, the service fee depends on the package price available on the day the customer re-subscribes.
  • If the customer already has WeTV VIP monthly package, customer will not able to re-subscribe to the add-on package.
  • In the event that the customer’s internet service is cancelled or suspended, the 3BB WeTV VIP service is considered terminated.
  • Discounts received from applying for this add-on cannot be changed or exchanged for cash or other discounts.
  • This 3BB /WeTV VIP package is intended for normal use. Do not use commercially and/or affect others.
  • Customers can view via WeTV app and/or via 3BB GIGATV Box which can only be viewed locally and supports viewing of 2 devices in the same period per account. (Customers can download the WeTV app for free from the Google Play Store and App Store, with the app supporting Andriod 4.4 and iOS 9 or later.)
  • The company reserves the right to amend, change or cancel the promotion details without prior notice.
  • Details of content viewing for 3BB/ WeTV VIP and other conditions are as specified by WeTV.
  • The company reserves the right not to be responsible for any changes; monthly fee, increasing or decreasing any content, both current and future, and restrictions on the service in case of delay, or any disruptions caused by the services of WeTV; the content streaming provider.

Direct Debit สำหรับลูกค้าสมัครรายใหม่ หักชำระค่าบริการรายเดือนอัตโนมัติ

สำหรับลูกค้าสมัครหักชำระค่าบริการรายเดือนอัตโนมัติ (Direct Debit) รายใหม่เท่านั้น

- เมื่อสมัครหักชำระค่าบริการรายเดือนอัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต รับ 3BB Point 100 พอยต์ ต่อ 1 รหัสบัญชีลูกค้า เมื่อสมัครผ่านช่องทาง 3BB Shop ทุกสาขา หรือธนาคารผู้ออกบัตร
- ลูกค้าจะได้รับ 3BB Point 100 พอยต์ หลังจากที่ได้รับการอนุมัติหักชาระค่าบริการรายเดือนอัตโนมัติ
หมายเหตุ
2. ลูกค้าจะได้รับ 3BB Point 100 พอยต์หลังจากที่ได้รับการอนุมัติหักชำระค่าบริการรายเดือนอัตโนมัติ
3. สมัครบริการได้ที่ 3BB Shop ทุกสาขา หรือธนาคารผู้ออกบัตร

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

- ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2565 (9 เดือน)